Snabbutsökningar av aktuella publikationer i DiVA hittar du i menyn till vänster. Forskningsavdelningarna publicerar listor med publikationer inom sina respektive områden. På forskarnas egna profilsidor har de flesta en länk till sina publikationer i DiVA.

Annual Report

Annual Report innehåller referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, böcker/bokkapitel, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag av personer knutna till institutionen. Allt fler länkar till fulltextdokument finns också.

DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns här sedan 2007. Äldre material hittar du i Annual Report och i vissa fall PsychLib. Här hittar du även studentuppsatser sedan 2006. För äldre material hänvisas till PsychLib.

PsychLib

PsychLib är vårt omfattande uppsats- och rapportregister med uppsatser och avhandlingar från C-nivå och uppåt sedan 1950-talet till och med 2005. En hel del material finns i fulltext.

I PsychLib hittar du även institutionella rapportserier, t ex Engelska rapportserien, Svenska rapportserien, Psykotekniska institutets rapportserie, IDA-gruppens rapportserie och den senaste Reports from the Department of Psychology.