Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Två kastanjer som närmar sig varann...

Stressforskningsinstitutet integreras med Psykologiska institutionen

Universitetsstyrelsen har den 26 september 2018 beslutat att Stressforskningsinstitutet (SFI) ska bli en del av Psykologiska institutionen från och med den 1 januari 2020.

Professor Torun Lindholm

Unikt forskningsprogram om kunskapsresistens

Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar med två institutioner vid Göteborgs universitet i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsresistens finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. För Psykologiska institutions del i programmet ansvarar professor Torun Lindholm.