Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Psykoterapimottagningen, Frescati Hagväg 12

Rädsla, fobi och inlärning

Forskningsprojektet Rädsla, fobi och inlärning är ett nytt forskningsprojekt där vi kommer att se på sambandet mellan rädsloinlärning och resultatet av psykologisk behandling av fobier. Vi söker nu dig som har en uttalad rädsla eller fobi för spindlar, råttor eller ormar.

Forskning pågår i luktlabbet. Foto: Niklas Björling

Luktsinnet avslöjar diktatorn (uppdaterad)

Personer som lätt äcklas av kroppslukter dras till auktoritära politiska ledare. En enkätundersökning fann ett starkt samband mellan att stödja ett samhälle lett av en stark ledare och att vara känslig för äckliga kroppslukter som svett eller urin. Det kan bero på en djupt rotad instinkt att undvika smittorisker.