Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Psykoterapimottagningen hittar du på Frescati Hagväg 12

Intresserad av att gå i kognitiv beteendeterapi?

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver psykologstudenter terapi under handledning av yrkesverksamma legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kalenderblad, tenta

Anmälan till salstentamen

Anmälan till alla salsskrivningar, både ordinarie tentor och omtentor, är obligatorisk och görs genom Mina studier (Ladok för studenter). Anmälan öppnar vid terminens start och stänger 10 dagar innan tentan äger rum. Därefter kan du inte längre anmäla dig!

Athena

Stockholms universitets nya lärplattform Athena ersätter Fastreg på Psykologiska institutionen inför höstterminen 2018. Här hittar du mer information om det nya verktyget, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.