Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Dr Denis Mukwege, Panzisjukhuset

Denis Mukwege tilldelas Nobels fredspris 2018

Psykologiska institutionen vill gratulera Dr Denis Mukwege från Demokratiska Republiken Kongo till Nobels fredspris 2018, som han delar med Nadia Murad. Mukwege har haft ett utbildnings- och forskningssamarbete med Psykologiska institutionen och besökte oss i samband med att han 2013 även erhöll det "alternativa" nobelpriset, Right Livelihood Award.

Psykoterapimottagningen hittar du på Frescati Hagväg 12

Intresserad av att gå i kognitiv beteendeterapi?

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver psykologstudenter terapi under handledning av yrkesverksamma legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kalenderblad, tenta

Anmälan till salstentamen

Anmälan till alla salsskrivningar, både ordinarie tentor och omtentor, är obligatorisk och görs genom Mina studier (Ladok för studenter). Anmälan öppnar vid terminens start och stänger 10 dagar innan tentan äger rum. Därefter kan du inte längre anmäla dig!

Athena

Stockholms universitets nya lärplattform Athena ersätter Fastreg på Psykologiska institutionen inför höstterminen 2018. Här hittar du mer information om det nya verktyget, inklusive vanliga frågor (FAQ) och länkar till ytterligare hjälp med verktyget.