Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler.

Blomma i Kräftriket

Ansökan till Psykoterapeutprogrammet i coronatider

Då speciella omständigheter råder i samhället nu vill vi klargöra att i händelse av samhällspåverkan under del av höstterminen kommer utbildningen ändå att starta. Nu under vårterminen bedrivs alla utbildningar på distans, och vi kommer att ha god vana att upprätthålla kvalitén även under dessa besvärliga omständigheter.

NOWSTARS: Nya sätt att arbeta

Forskningsprogrammet NOWSTARS lanserar egen hemsida

NOWSTARS är ett 6-årigt forskningsprogram som syftar till att undersöka hur otrygghet i arbetslivet, olika anställningskontrakt och facklig anslutning hänger samman med arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterade beteenden, hälsa och välbefinnande bland förvärvsarbetande kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.

Snödroppar vid FHv 8

Portarna låsta - arbeta och studera hemifrån

Stockholms universitet har beslutat att alla ytterdörrar ska hållas låsta från och med den 18 mars. Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån.

Psykoterapimottagningen, Frescati Hagväg 12

Psykoterapimottagningen är stängd fr o m torsdag 19 mars 2020

Alla besök på mottagningen kommer att ställas in från och med torsdag 19 mars och tills annat meddelas, detta med anledning av Stockholms universitets centrala direktiv om distansverksamhet för studenter och medarbetare.