Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning i höst

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Undervisningen kommer huvudsakligen att vara online-baserad hela höstterminen, dock kan undantag förekomma, till exempel på Psykoterapeutprogrammet.

Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande höstterminens undervisning komma att ändras med kort varsel.

Alicia Ohlsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå

I en ny avhandling undersöker Alicia Ohlsson vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo. Resultaten visar bland annat att sociala färdigheter har stor betydelse även i hierarkiskt styrda organisationer som Försvarsmakten.

Avhandlingsframsida: Effects of adult aging on socioemotional perception

Ny doktorsavhandling om social perception

Förmågan att känna igen andras känslor spelar en nyckelroll i mötet med andra. Om detta handlar en ny doktorsavhandling av Diana Persson vid Psykologiska institutionen.

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser möjligheter med den nya situationen.

Sacosoffan saco.se/sacosoffan

Petra Lindfors i Sacosoffan: Är hemma det nya kontoret?

Professor Petra Lindfors är inbjuden gäst i en knappt timslång diskussion om nya arbetssätt under och inte minst efter pandemin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för specifik fobi

Känner du någon i behov av KBT för specifik fobi? Vi söker just nu personer med specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel platser, höjder eller trånga utrymmen.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.