Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Rektorsbesök den 12 december 2019

Rektorsbesök på Psykologiska institutionen

Torsdagen den 12 december fick institutionen besök av rektor Astrid Söderbergh Widding tillsammans med ett flertal representanter från Stockholms universitets ledning, bland andra universitetsdirektör Eino Örnfeldt och dekanus/vicerektor Astri Muren.

Professor Stefan Wiens

Anslag till forskningsprojekt inom kognitiv neurovetenskap

Stefan Wiens, professor vid Psykologiska institutionen, har tilldelats forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse (MMW) på 5.700 000 :-.

Logga för Applied Developmental Science (ADS)

Anslag till verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019

Forskningsgruppen Applied Developmental Science (ADS), som leds av Laura Ferrer-Wreder och Lillianne Eninger, Psykologiska institutionen, har beviljats anslag från Forte på 3.900 000:- till verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019.

Emma Hagqvist

Anslag till projekt om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare

Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag från Forte på 3 920 000:- för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.