Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning vårterminen 2021

Uppdaterad: Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gällt under den senare delen av höstterminen 2020. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges.

Vi hänvisar till dina kurssajter i Athena och ditt schema för specifik information om just dina kurser. Håll dig regelbundet uppdaterad via dessa kanaler samt hemsidan.

Hellen Vergoossen Foto: Psykologiska institutionen

Hen lika lättläst som han och hon

Ett argument mot att använda ordet hen är att det gör texter mer svårlästa. I en ny studie i Frontiers in Psychology av Hellen Vergoossen m fl reder de ut hur det faktiskt ligger till, genom att analysera ögonrörelser.

Spikade avhandlingar

Annual Report 2020

2020 må ha varit en annorlunda år på många sätt, men Psykologiska institutionens forskare ligger inte på latsidan. Under 2020 har de, när detta skrivs, enligt publikationsdatabasen DiVA publicerat 286 alster varav 250 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det är institutionsrekord.

Bokframsida Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al.

Klinisk neuropsykologi, 15 hp, öppen för sen anmälan inför VT21

Det finns lediga platser på kursomgången som startar i februari 2021!

Anna Andreasson

Human genes have an impact on shaping our gut ecosystem

A large study by the MIBioGen consortium led by the UMCG and including Anna Andreasson from the Stress Research Institute at Stockholm University analyzed the common genetic factors that influence the composition of the human gut microbiome in more than 18,000 people. Now their article appears in Nature Genetics.

Vuxenhand-barnhand - anknytning

Missförstånd runt anknytning kan leda till fel beslut för barn

Anknytningsteorin missförstås ofta när viktiga beslut tas om barn, det menar Tommie Forslund och Pehr Granqvist, forskare respektive professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Vår i Hagen

Frescati Hagväg 8 låst på dagtid

Undervisningshuset, Frescati Hagväg 8, är fortsättningsvis låst även på dagtid, så se till att du har inpasseringskort själv (personal) eller kontakt med någon i huset som kan släppa in dig om du har ett ärende i huset.

Professor Per Carlbring i en tom David Magnussonsal

Bakom bokhyllan: Per Carlbring om forskningens förutsättningar under pandemin

Bakom bokhyllan är en podd från Stockholms universitetsbibliotek och handlar om allt utom boktips. Avsnitt 32 handlar om olika omställningar som studenter, biblioteket och forskare har tvingats göra i pandemins spår. Professor Per Carlbring pratar om forskningens förutsättningar.

Uggla, husdetalj på Frescati Hagväg 8

Kunskapsprov och lämplighetsprov för psykoterapeuter med examen utanför eller inom EU/EES

Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen och Stockholms universitet (SU), har SU fått i uppdrag att anordna kunskapsprov för psykoterapeuter med utbildning utanför EU/EES och ett lämplighetsprov för utbildade inom EU/EES. Nästa tillfälle är torsdagen den 18 mars 2021. Anmälan görs senast den 18 februari. Observera att avtalet med Socialstyrelsen har gått ut så det är inte säkert att just vi kommer att ge provet vid fler tillfällen.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.