Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning under vårterminen 2021

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undervisningen kommer huvudsakligen att vara online-baserad även under vårterminen 2021, dock kan undantag förekomma. Undantaget kan då gälla delar av kurser, enstaka moment eller hela kurser.

Senast den 15 december kommer information anslås på hemsidan som rör vårterminens första två terminsdelar. Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande vårterminens campusförlagda undervisning komma att ändras med kort varsel.

Lyckopodden, med Göran Kecklund, porträttfoto

Göran Kecklund: Så optimerar du din sömn

Professor Göran Kecklund medverkar i Lyckopoddens avsnitt 142, där han talar om hur du kan optimera din sömn.

Flera projektbidrag från VR till Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen har den 4 november beviljats 3 projektbidrag från Vetenskapsrådet där huvudsökande kommer från institutionen och ytterligare ett där forskare från institutionen är med som medsökande.

Avhandlingsframsida: Effects of adult aging on socioemotional perception

Ny doktorsavhandling om social perception

Förmågan att känna igen andras känslor spelar en nyckelroll i mötet med andra. Om detta handlar en ny doktorsavhandling av Diana Persson vid Psykologiska institutionen.

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser möjligheter med den nya situationen.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.