Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Forskning

Forskning

Forskning är en av universitetets huvuduppgifter. Psykologiska institutionen bedriver forskning inom alla psykologins huvudområden, se Forskningsområden.

Många av våra forskargrupper och forskningsprogram presenteras på en särskild sida. Om du inte vet vilken avdelning en speciell grupp hör till så är detta den bästa ingången. 

Du kan även söka information om institutionens forskning genom forskarnas presentationer av sig själva.

Ytterligare en väg till forskningsinformation är genom publikationer. Våra forskare publicerar runt 250 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Av dessa är drygt 150 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Läs mer under fliken Publikationer.

Publikationer

Publikationer, 3 spikade avhandlingar

Forskningsnyheter

  • Tre postdok-anställningar utlysta 2017-04-07 Stockholms universitet har utlyst tre postdok-anställningar med olika inriktningar vid Psykologiska institutionen. Three postdoc positions posted at the Department of Psychology.
  • Luktsinnet kan berätta om risken att dö 2017-03-23 Ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att dö, visar en ny studie i psykologi från Stockholms universitet. Sambandet finns kvar oberoende av ålder, kön, demens, och andra variabler för hälsa.
  • Pris för 25 års forskning inom Betula-projektet 2017-03-20 Kungl. Skytteanska Samfundet har tilldelat professor emeritus Lars-Göran Nilsson och professor Lars Nyberg sitt stora pris.
  • Datorn är den nya terapisoffan 2017-03-15 Svenska Dagbladet tar den 15 mars upp frågan om e-hälsa och psykologisk behandling på nätet.
  • L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-pris till Julia Uddén 2017-03-07 Julia Uddén vid Institutionen för Lingvistik och Psykologiska institutionen på Stockholms universitet är en av två forskare som får årets L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-pris. Hon forskar om kommunikation med inriktning på varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra.

Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8 - 14
Tfn: 08-16 2000 (växel)
Fax: 08-15 9342

Avdelningsföreståndare
Arbets- och organisationspsykologi
Magnus Sverke, 08-16 1419
magnus.sverke@psychology.su.se

Biologisk psykologi
Håkan Fischer, 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Klinisk psykologi
Per Carlbring, 08-16 3920
per.carlbring@psychology.su.se

Kognitiv psykologi
Timo Mäntylä, 08-16 2008
timo.mantyla@psychology.su.se

Perception och psykofysik
Maria Larsson, 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi
Torun Lindholm, 08-16 4072
tlm@psychology.su.se