Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Head Mounted Display för visuell och auditiv VR. Foto: Oculus Rift

Psykologstudent får Forska&Väx

William Hamilton, student på psykologprogammet och VD för startupföretaget Mimerse AB får 500.000 SEK av Vinnova för att finansiera utveckling av en applikation som ska användas för psykologisk behandling och forskning i virtuella verkligheter. Pilotstudie och utveckling kommer att ske under nästa år i samarbete med professor Per Carlbring.

Psykoterapeutprogrammet som specialistutbildning i klinisk psykologi

Stockholms universitet blir först i Sverige med att kunna erbjuda en sammanhållen specialistutbildning för psykologer, inriktning klinisk psykologi, psykoterapi och behandling.

Pehr Granqvist, PI

Pehr Granqvist vinnare i anslagstävling

Pehr Granqvist har tilldelats drygt $550.000 USD i en tvärvetenskaplig anslagstävling med rubriken "Gods in Minds: The Science of Religious Cognition" utlyst av John Templeton Foundation. Granqvists bidrag handlar om "The Representation of God in relation to Self Interview (RGSI): A move to the representational level in the attachment-religion connection".

Jonas Olofsson, foto Eva Dalin

Försämrat luktsinne kan varna för demens

Varje lukt för med sig unika molekyler till hjärnan och påverkar vårt luktsinne. Men luktsinnet förändras även biologiskt eftersom de nervceller som kommunicerar lukter till hjärnan förändras med åldern.