Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Marta Sousa-Ribeiro Larsson juniorforskare hos Forte

Den 25 september beslutade Fortes styrelse om bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc.

Minor Field Studies-stipendium att söka för 2014

Psykologiska institutionen har kvar ett stipendium för 2014 som gäller Minor Field Studies. Stipendiet om 27 000 kr kan sökas för finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland.

Våra nya doktorander presenterar sig

Psykologiska institutionen har i höst antagit 6 nya doktorander, som vi härmed vill välkomna i arbetsgemenskapen genom att de får presentera sig lite kort. Till de utlysta platserna inkom hela 56 ansökningar, varav 35 gick vidare till granskning. Nu uppdaterad med vår nya industridoktorand, Mårten Tyrberg.

Här är det farligt att försöka ta sig över Roslagsvägen!

Gå säkert över Roslagsvägen till Frescati hage

Studenter, besökande och anställda som går av vid busshållplatsen Universitetet/Frescati och som ska till Frescati Hage uppmanas att inte använda övergångställena över Roslagsvägen snett bakom busshållplatsen.

Senaste publikationerna i DiVA

Författare Titel År
Peter Lilliengren, Fredrik Falkenström, Rolf Sandell,
et al.
Secure attachment to therapist, alliance, and outcome in psychoanalytic psychotherapy with young adults 2014
Kristina Svartholm, Margareta Ahlström
Barndomshörselskadades erfarenheter och upplevelser av tvåspråkighet : en pilotstudie. 2011
Eva Bejerot, Annika Härenstam
Reintegrating studies of organizations, work and health : some methodological experiences 2011