Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Professor David Katz, 1947

David Katz i SvD - 1947!

På vinden till en gäststuga vid sitt fritidshus hittade i somras professor emeritus Ulf Lundberg en bunt gamla tidningar. När han började bläddra i dem fick han syn på en artikel om den förste innehavaren av Den Enerothska professuren, David Katz.

Våra nya doktorander presenterar sig

Psykologiska institutionen har i höst antagit 6 nya doktorander, som vi härmed vill välkomna i arbetsgemenskapen genom att de får presentera sig lite kort. Till de utlysta platserna inkom hela 56 ansökningar, varav 35 gick vidare till granskning. Nu uppdaterad med vår nya industridoktorand, Mårten Tyrberg.

Här är det farligt att försöka ta sig över Roslagsvägen!

Gå säkert över Roslagsvägen till Frescati hage

Studenter, besökande och anställda som går av vid busshållplatsen Universitetet/Frescati och som ska till Frescati Hage uppmanas att inte använda övergångställena över Roslagsvägen snett bakom busshållplatsen.

Senaste publikationerna i DiVA