Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Psykoterapimottagningen på Frescati Hagväg 12

Ny centrumbildning: Stockholms universitets psykologiska klinik

Rektor har beslutat att inrätta Stockholms universitets psykologiska klinik från och med 2015-11-12.

Utlysning av medel från CKVO:s rörliga resurs 2015

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder, respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

The Royal Society

What should a city sound like?

Dr Östen Axelsson explored the growing importance of sound in the design of public spaces in a Café Scientifique, at The Royal Society in London, October 19. Welcome to listen to the event audio.