Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Gunnel Jacobsson, pedagogisk ambassadör 2018

Kollegial återkoppling

Lärargärningen är för flertalet universitetslärare den huvudsakliga arbetsuppgiften och ändå finns det mindre utvecklade system för granskning av arbetet än vad det finns för forskningsdelen.

Projektbidrag till forskning om egenföretagare och om anknytning

Claudia Bernhard-Oettel och Pehr Granqvist har erhållit varsitt projektbidrag på över 3 miljoner kronor från Forte.

Alexander Rozental, porträtt

Att behandla prokrastinering med kognitiv beteendeterapi

Forskaren och psykologen Alexander Rozental blev nyligen intervjuad av Dagens Nyheter Hälsa om prokrastinering, även känt som uppskjutandebeteende. I intervjun diskuteras varför människor mot bättre vetande tenderar att skjuta upp saker som de borde göra, hur utbrett det är bland befolkningen samt vad man kan göra för att övervinna det.