Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Hjärtpuls. Foto: Stuart Miles/Mostphotos

Generösa personer lyssnar mer på sitt hjärta

Vissa människor delar gärna sina resurser med andra. Varför är det så? En ny forskningsstudie visar att mänsklig generositet kan hänga samman med förmågan att ”lyssna på sitt hjärta”.

Ändrad öppettid på studentexpeditionen

På grund av personalbrist måste studentexpeditionen dra ner på sina ordinarie besökstider. Den nya tiden är måndag till fredag kl 9.45 - 11.00 och gäller från och med den 21 november 2017.

Pehr Granqvist, porträtt. Foto: Niklas Björling

Forskning om anknytning och minne får projektbidrag från VR

Pehr Granqvist har av Vetenskapsrådet beviljats 3,4 mkr till ett projekt om anknytningsrepresentationer, och Timo Mäntylä har beviljats 3,6 mkr till ett projekt om minne.

Armita Golkar

Forskning om rädsla, ångest samt luktminne får projektbidrag från VR

Andreas Frick har beviljats 4,2 mkr till ett projekt om koffein och ångest. Armita Golkar har beviljats drygt 2 mkr för ett projekt om social reglering av stress och rädsla. Dessutom är Maria Larsson medsökande till Erika Laukkas projekt om luktförändringar i åldrandet, som beviljats 2,4 mkr.