Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Pehr Granqvist, porträtt. Foto: Niklas Björling

Forskning om anknytning och minne får projektbidrag från VR

Pehr Granqvist har av Vetenskapsrådet beviljats 3,4 mkr till ett projekt om anknytningsrepresentationer, och Timo Mäntylä har beviljats 3,6 mkr till ett projekt om minne.

Armita Golkar

Forskning om rädsla, ångest samt luktminne får projektbidrag från VR

Andreas Frick har beviljats 4,2 mkr till ett projekt om koffein och ångest. Armita Golkar har beviljats drygt 2 mkr för ett projekt om social reglering av stress och rädsla. Dessutom är Maria Larsson medsökande till Erika Laukkas projekt om luktförändringar i åldrandet, som beviljats 2,4 mkr.

Tjej som står vid en järnväg. © FreeImages.com/Tonatiuh Martinez.

Intresserad av att studera utomlands?

Välkommen på en informationsträff för Psykologiska institutionens studenter, där du får information kring vilka utbytesmöjligheter som finns på institutionen och på SU centralt. Du får även möjlighet att ställa dina frågor som du har kring studier utomlands!