Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Ny seminarieserie: In Real Life-forskning

Den här seminarieserien ger utrymme för att presentera och diskutera olika forskningsfrågor som kan uppstå när forskningen omfattar människor i olika sammanhang. Seminarieserien riktar sig till alla studenter, doktorander och medarbetare som vill diskutera komplexa forskningsfrågor. Syftet är också att etablera ett forum för diskussion kring olika forskningsproblem.

MFS-stipendiater 2014, Tove Nilsson Ringmar och Lisa Ekelund

MFS-stipendiater till Uganda

Tove Nilsson Ringmar och Lisa Ekelund, båda studerande på psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, har fått varsitt MFS-stipendium för ett fältbesök i Nakivale camp i Uganda.

Psykoterapeutprogrammet startar nästa gång hösten 2014

Höstterminen 2014 startar psykoterapeututbildningen vid Psykologiska institutionen för åttonde gången och kursdag blir då huvudsakligen fredagar. Sista ansökningsdag är 15 april, men planera i god tid så att du inte missar någon del i ansökningsförfarandet. Läs mer här på webben.