Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Jonas Ramnerö, porträtt. Foto: Hans Bergman

Jonas Ramnerö prisad för pedagogiska insatser

Beteendeterapeutiska föreningen delar årligen ut ett antal priser i olika klasser. Docent Jonas Ramnerö har i år tilldelats priset för Pedagogiska insatser. Dessutom har våra studenter Stefan Deak och Glenn Kristoffersson fått priset för Uppsats för psykologexamen.

Sambandet mellan luktsinne och dödlighet - se filmen på SU-webben!

Luktsinnet kan berätta om risken att dö

Ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att dö, visar en ny studie i psykologi från Stockholms universitet. Sambandet finns kvar oberoende av ålder, kön, demens, och andra variabler för hälsa.

Jenny Jägerfeld, foto Henric Lindsten

Alumnträff med psykologen och författaren Jenny Jägerfeld

Stockholms universitets alumnnätverk och Psykologiska institutionen bjuder in till alumnmingel och samtal på scen med alumnen, psykologen och författaren Jenny Jägerfeld. Anmäl dig senast den 23 mars.