Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Maria Larsson

Mångmiljonanslag till forskning om luktsinnet

Forskningsprogrammet "Vårt unika doftsinne" som leds av professor Maria Larsson, Psykologiska institutionen, har beviljats ett anslag om 26 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Ulf Lundberg, från videfilmen

Mindre problem med ryggen vid god arbetssituation

De som känner att de kan påverka det egna arbetet och som upplever att de får stöd i sitt arbete från chef och kolleger utvecklar mindre ryggbesvär än andra. Omvänt gäller att de som har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete utvecklar mer ryggproblem.

Minor Field Studies-stipendium att söka för 2014

Psykologiska institutionen har kvar ett stipendium för 2014 som gäller Minor Field Studies. Stipendiet om 27 000 kr kan sökas för finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland.