Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Per Carlbring, foto David Brohede.

Psykologisk forskning om Facebook

Professor Per Carlbring var med i TV4:s Nyhetsmorgon den 18 januari och pratade om Facebook. En forskningsstudie gör gällande att en datoralgoritm med tillgång till ett begränsat antal likes bättre kan avgöra vilken personlighetstyp du är än vad dina vänner eller till och med din familj eller partner kan.

Inbjudan till doktorandkurs inom nationella forskarskolan i arbetsvetenskap

Förlängd ansökningsperiod: Ända fram till den 30 januari 2015 är det möjligt att söka till doktorandkursen ”Frivillig och ofrivillig rörlighet och inbäddning i arbetslivet: Psykologiska och organisatoriska perspektiv” (7,5 hp) som kommer att äga rum på Psykologiska institutionen Stockholms universitet våren 2015.

Psykoterapeutprogrammet som specialistutbildning i klinisk psykologi

Stockholms universitet blir först i Sverige med att kunna erbjuda en sammanhållen specialistutbildning för psykologer, inriktning klinisk psykologi, psykoterapi och behandling.