Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Balans i livet. Foto: Petra Lindfors

Forskare pratar psykologi, HT 2017

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den första måndagen i varje månad, kl. 18.00 i ABF-huset på Sveavägen 41. Fri entré!

Klinisk neuropsykologi, 15 hp, 2018

Kursen i Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp, är omarbetad till 2018. Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behöriga att söka är legitimerade psykologer. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning. Ansökan sker genom antagning.se senast den 16 oktober 2017.

Angående översyn av kurser i rättspsykologi

I maj meddelade Psykologiska institutionen på vår webbplats att kurserna i rättspsykologi skulle genomgå en särskild granskningsprocess. Granskningen visar nu att institutionens kurser i rättspsykologi håller god kvalitet och är förankrade i vetenskaplig forskning.