Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Pokal, ITB:s vandringspris

Vi ska gå 15 miljoner steg!

Psykologiska institutionens traditionella stegtävling pågår den 1 - 31 maj, och som vanligt vill vi att många anställda ska delta. 2014 var vi 38 personer som gick drygt 15 miljoner steg tillsammans. Kan vi göra det igen? Yes, we can!

Christin Mellner

28 miljoner till nordiskt samarbetsprojekt - WOW

Fil. dr., forskare Christin Mellner, vid avdelningen för Arbets- och organisationspsykologi ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt som tilldelats 28 mkr av NordForsk.

Datorsal U11

Datorsal U11 stängs i vår

Den större datorsalen U11 kommer att stängas under våren, liksom undervisningssalarna U10 och U10b. Preliminärt stängningsdatum har flyttats från den 1 april till den 1 maj, i väntan på nya hyresgäster. Så vad händer nu?