Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Johanna Stålnacke

Att arbeta med särskilt begåvade elever

Skolverket har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. En av dessa forskare är Psykologiska institutionens Johanna Stålnacke. Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Jonas Olofsson, docent

Jonas Olofsson i Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi har berikats med åtta nya ledamöter. Tre kvinnor och fem män från olika lärosäten i landet och vitt skilda forskningsområden, från medicin, psykologi och fysik till språkstudier och musikvetenskap, har sökt och valts ut i hög konkurrens. Bland de nya ansiktena märks docent Jonas Olofsson från Psykologiska institutionen.

Professor Annika Lantz

Annika Lantz Outstanding reviewer

Professor Annika Lantz have been chosen as an Outstanding Reviewer for Journal of Workplace Learning in the Emerald Literati Network 2015 Awards for Excellence.

All colors

Nominera till institutionens jämställdhets- och jämlikhetspris

Vid Psykologiska institutionen instiftades 2007 ett Genuspris (med första utdelning 2008). Från och med 2014 utvidgas prisets inriktning så att det inkluderar såväl jämställdhets- som jämlikhetsaspekter. Exempel på sådana aspekter är etnisk tillhörighet, funktionshinder, klass/social härkomst, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder.