Psykologiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Psykologiska institutionen
  Professor Phillip R Shaver

  Phillip R. Shaver hedersdoktor vid Stockholms universitet

  Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Den världsledande forskaren inom social- och personlighetspsykologi professor Phillip R. Shaver är en av dessa.

  SUBIC planeras, här av Niclas Kolm, Maria Larsson, Francisco Lacerda och Håkan Fischer

  Brain imaging for everyone

  Stockholm University has begun the journey towards a world-class neuroimaging center. At the Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC), modern techniques will be used to investigate the structures and functions of the brain. A brain imaging center provides a unique platform for researchers within the social, natural, humanistic and technological research fields, and creates new opportunities for interdisciplinary collaborations in research as well as in education.

  Magnus Sverke, professor

  Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”

  Vad finns det för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår? Och varierar det mellan kvinnor och män? På uppdrag från Arbetsmiljöverket har en forskargrupp vid Psykologiska institutionen sammanställt befintlig forskning och statistik på området för att få svar.

  Psykologins dag 2016

  Upplev Psykologins dag 2016 på nytt

  Den 10 mars 2016 anordnade Psykologiska institutionen Psykologins dag för första gången. Nu finns nio videoklipp upplagda här på webben med alla föreläsningar som hölls i Aula Magna. Det gemensamma temat för dagen var "Genus från hjärna till samhälle".