Intresserad av att studera utomlands?

Hör gärna av dig med frågor till institutionens internationella koordinator på exchange@psychology.su.se

 

Utbyte via Psykologiska institutionens avtal

Psykologiska institutionen har avtal via Erasmus+ med ett flertal universitet i Europa. Via ämnesnätverk inom Nordplus finns också möjlighet till utbyte med flertalet universitet i Finland, Norge och Danmark.

Minor Fields Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium som syftar till finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland. Finansieringen är tänkt att täcka kostnader för en datainsamling som sker under 8-10 veckor. Du som skall skriva examensuppsats på grund- eller avancerad nivå, inklusive psykologexamensuppsats, och är intresserad av att göra ditt uppsatsarbete i samarbete med en institution/organisation i ett utvecklingsland kan söka detta stipendium.

Läs mer om MFS på www.su.se

Utbyte via centrala avtal

Möjlighet till utbytesstudier finns också via universitetsövergripande utbytesavtal och nätverk. Dessa avtal har ingen ämnestillhörighet och söks i konkurrens med studenter från övriga institutioner vid hela Stockholms universitet.

Här finns mer information om utbytesstudier via centrala avtal.

Intresserad av praktik utomlands?

Det finns olika möjligheter till praktik utomlands som du också kan läsa om på studentavdelningens hemsida. Just nu kan du till exempel ansöka om praktikplats genom nätverket Nordlys. Här finns mer information om det!

Fler frågor?

Om du är intresserad eller har frågor kring detta kan du kontakta vår koordinator på exchange@psychology.su.se.