Opponenter: Lukas Falkman och Sigge Skårman

Handledare: Andrzej Werbart

Uppsatsen kan fås av Emma på: emma@gråke.se eller Fanny på: fanny.klingborg@gmail.com

 

Välkommen!

Stephan Hau
Examinator​