Opponent: Anna Jelbring

Handledare: Margareta Simonsson-Sarnecki

Uppsatsen kan rekvireras från ctn15001@student.mdh.se

Zoom-länk publiceras endast för kursgruppen i Athena.

Therese Anderbro
examinator