Vägval. © "ppalmieri"
 

• när jag vill ha exempel på skrivningsfrågor

Hör med kursansvarig lärare eller expeditionen. En del lärare lägger ut exempeltentor i Athena.

• när jag undrar över studentutbyte/studier utomlands

Kontakta vår internationella koordinator på exchange@psychology.su.se

• när jag har frågor om studentdatorerna

Hör med Datorenheten i på Frescati Hagväg 8, plan 1. Ring på och vänta på klicket i dörren. I en del akuta fall kan även centrala Helpdesk hjälpa dig, 08-16 1999. Se även Serviceportalen!

• när jag vill låna "bandspelare" för intervjuer

Hör med vaktmästeriet vid entrén i Frescati Hagväg 8.

• när jag vill ha tillbaka något som jag tappat/glömt kvar

Titta i tunnan utanför expeditionen eller hör med expeditionen, vaktmästare eller städpersonal. Saker "med sladd" hamnar ibland på Datorenheten, Frescati Hagväg 8, plan 1.

• när jag har frågor om utbildningen

Hör med studievägledningen.

• när jag har synpunkter på undervisningen

Hör med kursansvarig lärare eller studierektor.

• när jag behöver stöd med att studera med funktionsnedsättning? (förlängd tid på tentor, skriva på dator med talsyntes, anteckningsstöd m.m.)

Titta här eller kontakta studiestod@psychology.su.se.