Vägval. © "ppalmieri"
 

• när jag vill ha exempel på skrivningsfrågor

Hör med momentansvarig lärare/expeditionen. En del lärare lägger ut exempeltentor under Kursmaterial i Fastreg.

• när jag undrar över studentutbyte/studier utomlands

Hör med studievägledningen.

• när jag har frågor om studentdatorerna

Hör med Datorenheten i på Frescati Hagväg 8, plan 1. Ring på och vänta på klicket i dörren. I många fall kan även centrala Helpdesk hjälpa dig, 08-16 1999 eller helpdesk@su.se

• när jag vill låna "bandspelare" för intervjuer

Hör med vaktmästeriet vid entrén i Frescati Hagväg 8.

• när jag vill ha tillbaka något som jag tappat/glömt kvar

Titta i tunnan utanför studentexpeditionen eller hör med expeditionen, vaktmästare eller städpersonal. Saker "med sladd" hamnar ibland på Datorenheten, Frescati Hagväg 8, plan 1.

• när jag har frågor om utbildningen

Hör med studievägledningen.

• när jag har synpunkter på undervisningen

Hör med kursansvarig lärare eller studierektor.