Blev du antagen eller fick ett lågt reservnummer* i första urvalet? Missa då inte att skicka in ditt svar att du fortfarande vill ha kvar din plats. Den som inte svarar inom föreskriven tid förlorar sin plats och en reserv antas i den andra antagningen.

Ett välkomstbrev skickas med e-post till alla nyantagna med information om kursstart med mera. Kontakta expeditionen om du blivit antagen men inte fått ett välkomstbrev en vecka före terminsstart.

* Vad som kan anses vara lågt reservnummer varierar beroende på kurs och urvalsgrupp med mera. Om du har reservplats 1 - 10 så finns det åtminstone en teoretisk chans att du kan komma in oavsett kurs och urvalsgrupp. På en stor kurs som Psykologi I bör du åtminstone svara om du har plats 100 eller bättre. Är du riktigt motiverad skickar du självklart in att du vill stå kvar oavsett vilket reservplatsnummer du har.