Arkiv. © Vangelis Thomaidis

Arkivering av uppsats

Den av examinator godkända uppsatsen arkiveras i pappersformat på institutionen men bör också arkiveras elektroniskt i DiVA.

För arkivering i pappersformat inlämnas den godkända slutversionen på studentexpeditionen senast 14 dagar efter slutseminariet.

Sedan HT 2005 ska godkända examensuppsatser normalt även arkiveras i det elektroniska systemet DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Om du av någon anledning inte vill publicera din uppsats som fulltext (t ex för senare publicering i vetenskaplig tidskrift) så bör du åtminstone lägga in metadata om uppsatsen.

För att kunna registrera din uppsats krävs att du har ett aktivt universitetskonto.

Skapa pdf-dokument av din uppsats

För att själv kunna lägga in den godkända slutversionen i DiVA som fulltext måste du först skapa en pdf-version av uppsatsen.

I DiVA ser det ut som att man kan ladda upp flera filer, om du t ex har bilagor eller tabeller i separata filer. Men det bästa är om du samlar allting i samma dokument innan du skapar din pdf-fil.

Glöm inte att gå igenom pdf-dokumentet och kontrollera att allting är i sin ordning med sidbrytningar mm.

Registrera i DiVA

Nu är det dags att lägga in uppsatsen i DIVA. Universitetsbiblioteket har skapat en lathund som du gärna får använda dig av.

Lathund för att registrera uppsats i DiVA (458 Kb)

Gå till adressen http://su.diva-portal.org/login och logga in med ditt universitetskonto.

Instruktioner och hjälp hittar du genom att peka på symbolen ”?”. 

Några fält erbjuder möjlighet att formatera innehållet med fetstil, kursiv stil, exponent, index osv. Alla fält är inte obligatoriska, så om du är osäker kan du troligen hoppa över det. Om du stöter på fälten "Nationell ämneskategori" och "Forskningsämne" så räcker det om du väljer "psykologi".

Gick det bra? Tyvärr kan du inte omedelbart se resultatet av ditt arbete. Först ska studentexpeditionen granska och godkänna inmatningen för publicering innan det blir tillgängligt i DiVA för dig och allmänheten.