Med ditt universitetskonto får du tillgång till en mängd olika tjänster som du kommer att ha stor nytta och glädje av under dina studier vid universitetet, oavsett vilken institution du studerar vid.

Via studentportalen Mitt universitet kan du hantera själva kontot, t ex aktivera fler tjänster, du kan hantera din studentepost och kontrollera studieresultat direkt i LADOK-systemet. Du kan även kontrollera att dina kontaktuppgifter i LADOK är korrekta.

E-postlista för din kursgrupp hanteras i Mondo. Kursspecifik information såsom föreläsningsanteckningar, examinationsuppgifter, grupparbeten, schemaändringar osv finns dock i Fastreg. Du blir automatiskt medlem genom att registrera dig på din kurs. I Mondo har du även en egen flik där du bland annat kan ladda upp dokument som du behöver tillgång till från andra internet-anslutna datorer.

Med ditt universitetskonto kan du även logga in på datorerna i institutionens datorsalar. Passerkod till salarna får du när du registrerar dig på studentexpeditionen. Och du använder samma användaruppgifter när du loggar in i universitetets centrala datorsalar.

Universitetskontot släpper även in dig på vissa litteratursökningsdatabaser, via Stockholms universitetsbibliotek, SUB, bland annat de på institutionen ofta använda PsycInfo och PsycArticles - och Nationalencyklopedien.

Ännu inte övertygad?

Om du har en bärbar dator med trådlöst nätverkskort (wlan) kommer du åt det trådlösa nätverket genom att logga in med universitetskontot. Starta en webbläsare och gå till en extern webbsida, så får du logga in med universitetskontot.

Och du, det är gratis!

OK då, hur aktiverar jag mitt konto?

Du aktiverar ditt universitetskonto direkt på webben, på aktivera.su.se, där du legitimerar dig med hjälp av din PIN-kod från antagning.se.

Universitetskortet

 
Universitetskortet
 
 

Universitetskortet behöver du bland annat för att kunna skriva ut och kopiera och för vissa bibliotekstjänster. Du beställer ditt Universitetskort i samband med att du aktiverar kontot på webben. Du får det hemskickat till valfri adress.