Med ditt universitetskonto får du tillgång till en mängd olika tjänster som du kommer att ha stor nytta och glädje av under dina studier vid universitetet, oavsett vilken institution du studerar vid.

Via studentportalen Mitt universitet kan du hantera själva kontot, t ex aktivera fler tjänster, du kan kontrollera studieresultat direkt i LADOK-systemet (Mina studier) och kontrollera att dina kontaktuppgifter i LADOK är korrekta.

Kursspecifik information såsom föreläsningsanteckningar, examinationsuppgifter, grupparbeten, schemaändringar osv finns i Athena. Du blir automatiskt medlem genom att registrera dig på din kurs.

Med ditt universitetskonto kan du även logga in på datorerna i institutionens datorsalar. Passerkod till salarna får du när du registrerar dig på studentexpeditionen. Och du använder samma användaruppgifter när du loggar in i universitetets centrala datorsalar.

När du behöver wifi till din dator, surfplatta eller mobil så kan du logga in med hjälp av universitetskontot, eller ännu hellre installera inställningar för Eduroam (länk till Serviceportalen), så får du automatiskt tillgång till trådlöst internet när du kommer in på campus (samt på många andra ställen). 

Universitetskontot släpper även in dig på vissa litteratursökningsdatabaser, via Stockholms universitetsbibliotek, SUB, bland annat de på institutionen ofta använda PsycInfo och PsycArticles - och Nationalencyklopedien.

Så, hur aktiverar jag mitt konto?

Du aktiverar ditt universitetskonto direkt på webben, på aktivera.su.se, där du legitimerar dig med hjälp av din PIN-kod från antagning.se.

Universitetskortet

 
Universitetskortet
 
 

Universitetskortet behöver du bland annat för att kunna skriva ut och kopiera och för vissa bibliotekstjänster. Du beställer ditt Universitetskort i samband med att du aktiverar kontot på webben. Du får det hemskickat till valfri adress.