Arbetsordning

Du lämnar in din ansökan till studentexpeditionen. Beslut fattas av studierektor.

(Kontaktuppgifter till våra studierektorer.)

Betyg

Stockholms universitet tillämpar en sjugradig betygsskala. Tillgodoräknande av kurs läggs in i  LADOK med omdömet tillgodoräknat (TG). Om tillgodoräknandet avser delkurs vägs betyget TG in i slutbetyget som E, vilket motsvarar godkänt.

Endast för Psykoterapeututbildningen

Om din ansökan gäller tillgodoräkning för Examensarbete i psykoterapi så är det inte möjligt att få tillgodoräkna examensarbete från Psykologprogrammet. Om det du åberopar är en vetenskaplig artikel skall det framgå om artikeln bygger på ett tidigare examensarbete. Du ska då lämna in för granskning både ditt tidigare examensarbete och artikeln. Du ska alltid bifoga ett intyg där det framgår hur stor del av arbetet med artikeln som du står för, intyget ska vara underskrivet av dig och den som är huvudmedförfattare. Om det är ett omarbetat examensarbete skall omfattningen endast gälla det arbete som är gjort efter examensarbetet.