Följande principer för komplettering av studier i psykologi, som ligger längre tillbaka i tiden än 2007, gäller vid grundutbildningen:

  • Delar av moment tillgodoräknas ej. Hela momentet ska omtenteras. Nu gällande litteratur ska läsas och tenteras.
  • Då nuvarande moment inte överensstämmer med vad som gällde vid de tidigare studierna kan kompletteringar krävas som summerar till något fler poäng än vad som gällde i den tidigare kursen.
  • De moment inom samma kurs som ska kompletteras får uppgå till högst 50% av hela kursen, annars får den studerande gå om hela kursen.
  • Då krav på annat än litteraturstudier ingår prövas individuellt om den studerande tidigare fullgjort vad som krävs.

Examinator prövar de individuella fallen och kan ta hänsyn till speciella omständigheter och avvika från dessa riktlinjer. Ta kontakt med studierektor för din utbildning om du har frågor som rör ovanstående.