Mina studier kan du själv ta ut registreringsintyg och meritförteckningar. Välj Stockholms universitet och logga in med ditt universitetskonto.

För alla andra intyg samt vid eventuella felaktigheter i studiemeritförteckningen, tag kontakt med studentexpeditionen.

Frågor som gäller olika examina, samt examensbevis (du ansöker på särskild blankett, se länken nedan), besvaras av Enheten för examensärenden på Studentbyrån, tel 08-16 1085, examen@studadm.su.se.

Läs mer under Examen.