Kontaktperson för studiestöd

Studievägledare Kirsi Lehtoviita och tentamensadministratör Linnea Hjelmtorp Andersson, studiestod@psychology.su.se.
 

Är du ny student vid Stockholms universitet?

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan. Du hittar information om hur det går till här.

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att beviljas stöd ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida här: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning

Efter beviljad ansökan

Efter beviljad ansökan får du ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. När du fått detta tar du kontakt med Kirsi Lehtoviita som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd på Psykologiska institutionen. Då kan du prata igenom dina rekommenderade anpassningar och ställa alla frågor du har kring dessa.

För att komma i kontakt med henne maila till studiestod@psychology.su.se och bifoga gärna ditt intyg per mejl. Det går också bra att komma överens om en tid och då visa upp det i pappersformat. Du kan också boka in dig på en tid i vårt onlinebokningssystem.
 

Studiestöd vid tenta

Senast 14 dagar före varje salstenta som du vill skriva med stöd ska du fylla i och skicka in blanketten Ansökan om stöd inför salstenta (191 Kb) . Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på datorn och mailas till studiestod@psychology.su.se.

Vissa anpassningar, som till exempel förlängd tid på hemtenta, behöver du som student kontakta kursansvarig lärare om.

 

Studerar du på Psykologiska institutionen genom Karolinska institutet (Logopedprogrammet)?

Ta kontakt med Kirsi Lehtoviita som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd på Psykologiska institutionen. Då kan du skicka ditt beslut om särskilt stöd från Karolinska institutet, prata igenom dina rekommenderade anpassningar och ställa alla frågor du har kring dessa.

För att komma i kontakt med henne maila till studiestod@psychology.su.se och bifoga gärna ditt beslut per mejl. Det går också bra att komma överens om en tid och då visa upp det i pappersformat.

En vanlig rekommenderad anpassning är att skriva salstentor avskilt, på dator och/eller med längre tid. Då behöver du kontakta studiestod@psychology.su.se senast två veckor före varje tentatillfälle. Vissa anpassningar, som till exempel förlängd tid på hemtenta, behöver du som student kontakta kursansvarig om.

Välkommen att höra av dig!

 

Mer information

Information till dig som är antecknare.

Är du student eller funderar på att börja studera och har en funktionsnedsättning, läs om de möjligheter till stöd som finns på www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning.

På samma sida kan du läsa om studenters lika rättigheter och skyldigheter vid Stockholms universitet.