Kontaktperson för studiestöd

Studievägledare Kirsi Lehtoviita, studiestod@psychology.su.se.

 

Är du ny student vid Stockholms universitet?

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan. Du hittar information om hur det går till här.

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att beviljas stöd ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida här: www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning

Efter beviljad ansökan får du ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. När du fått detta tar du kontakt med Kirsi Lehtoviita som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd på Psykologiska institutionen. Då kan du prata igenom dina rekommenderade anpassningar och ställa alla frågor du har kring dessa.

För att komma i kontakt med henne maila till studiestod@psychology.su.se och bifoga gärna ditt beslut per mejl. Det går också bra att komma överens om en tid och då visa upp det i pappersformat.

En vanlig rekommenderad anpassning är att skriva salstentor avskilt, på dator och/eller med längre tid. Då behöver du kontakta studiestod@psychology.su.se senast två veckor innan tentatillfället. Vissa anpassningar, som till exempel förlängd tid på hemtenta, behöver du som student kontakta kursansvarig om. Läs mer i PDF-dokumentet nedan:

Resurstentor på Psykologiska institutionen (103 Kb)

 

Studerar du på på psykologiska institutionen genom Karolinska institutet (Logopedprogrammet)?

Ta kontakt med Kirsi Lehtoviita som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd på Psykologiska institutionen. Då kan du skicka ditt beslut om särskilt stöd från Karolinska institutet, prata igenom dina rekommenderade anpassningar och ställa alla frågor du har kring dessa.

För att komma i kontakt med henne maila till studiestod@psychology.su.se och bifoga gärna ditt beslut per mejl. Det går också bra att komma överens om en tid och då visa upp det i pappersformat.

En vanlig rekommenderad anpassning är att skriva salstentor avskilt, på dator och/eller med längre tid. Då behöver du kontakta studiestod@psychology.su.se senast två veckor innan tentatillfället. Vissa anpassningar, som till exempel förlängd tid på hemtenta, behöver du som student kontakta kursansvarig om.

 

Välkommen att höra av dig!

 

Mer information

Arbetar du som anteckningsstöd? Hitta alla arvodesblanketter och information om löneutbetalningar här

Är du student eller funderar på att börja studera och har en funktionsnedsättning, läs om de möjligheter till stöd som finns på www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning

Du kan också läsa om arbetet för studenter och sökandes lika rättigheter och möjligheter i Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter.