Är du ny student vid Stockholms universitet?

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan:

  1. Gör din ansökan i systemet Nais.
  2. När du skickat in din ansökan i Nais kommer en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen att kontakta dig för att boka en tid för ett möte.
  3. Efter ditt samtal med samordnaren kommer du att få ett intyg i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Du får ett mail från Nais när det är klart.
  4. Skicka detta intyg till studiestod@psychology.su.se. Då får du information tillbaka via e-post om hur du får dina stödåtgärder på plats i praktiken, och möjlighet att ställa eventuella frågor du har. Du måste skicka in intyget i pdf-format, inte som ett foto. Du kan ladda ner intyget i pdf-format ur NAIS-systemet.

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att beviljas stöd ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida här: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning
 

 

Studerar du på Logopedprogrammet?

Skicka ditt beslut om särskilt stöd från Karolinska Institutet till studiestod@psychology.su.se. Då får du ett e-postmeddelade tillbaka med information om hur du får dina rekommenderade anpassningar på plats i praktiken, och möjlighet att ställa eventuella frågor du har.
 

Information om olika anpassningar

Du hittar information om rutiner för olika anpassningar i vår "Handbok för studenter som studerar med funktionsnedsättning" (kommer i augusti).
 

Håll koll!

Ibland uppdateras våra rutiner för olika anpassningar och stödåtgärder. Ha för vana att regelbundet uppdatera dig på ny information som kan vara relevant för dig här på webben och i handboken.
 

Studiestöd vid tenta

Senast 14 dagar före varje salstenta som du vill skriva med stöd ska du fylla i och skicka in blanketten Ansökan om stöd inför salstenta (191 Kb) . Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på datorn och mailas till studiestod@psychology.su.se.

OBS! TILLFÄLLIGA RUTINER gällande studiestöd vid hemtenta!

Behov av studiestöd på hemtenta måste anmälas senast 7 dagar före tentan genom att skicka ifylld blankett (samma som för salstenta) till studiestod@psychology.su.se.

Studiestöd vid hemtentamen steg för steg
 

Mer information

Stockholms universitets sidor om att studera med funktionsnedsättning.
 

Kontakt

På Psykologiska institutionen har vi ingen enskild kontaktperson för särskilt stöd. I stället sköts detta av Studievägledarna och Studentexpeditionen. Frågor om särskilt stöd ska alltid skickas till studiestod@psychology.su.se.