Är du ny student vid Stockholms universitet?

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan. Du hittar information om hur det går till här: www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning/ansök-om-stöd-och-anpassningar 

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att beviljas stöd ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida här: www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning

Efter beviljad ansökan får du ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. När du fått detta tar du kontakt med Lena Holmlund som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd på Psykologiska institutionen. 

För att komma i kontakt med henne maila till studiestod@psychology.su.se.

Mer information

Är du student eller funderar på att börja studera och har en funktionsnedsättning, läs om de möjligheter till stöd som finns på www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning

Du kan också läsa om arbetet för studenter och sökandes lika rättigheter och möjligheter i Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter.