Kontaktpersoner för studiestöd

Studievägledare Kirsi Lehtoviita och tentamensadministratör Linnea Hjelmtorp Andersson, studiestod@psychology.su.se.
 

Är du ny student vid Stockholms universitet?

För att ta del av stödet måste du först göra en ansökan. Du hittar information om hur det går till här.

Gör din ansökan så tidigt som möjligt inför att du ska börja studera! Du kan inte beviljas stödåtgärder innan din ansökan är beviljad.

Om du behöver hjälp eller har frågor kring att beviljas stöd ta kontakt med Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida här: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning

Efter beviljad ansökan

Efter beviljad ansökan får du ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. När du fått detta skickar du ditt intyg med e-post till studiestod@psychology.su.se, då får du ett e-post meddelade tillbaka med information om hur du får dina rekommenderade anpassningar på plats i praktiken, och möjlighet att ställa eventuella frågor du har.

Studiestöd vid tenta

Senast 14 dagar före varje salstenta som du vill skriva med stöd ska du fylla i och skicka in blanketten Ansökan om stöd inför salstenta (191 Kb) . Blanketten är i Word-format och kan fyllas i på datorn och mailas till studiestod@psychology.su.se.

OBS! NYA TILLFÄLLIGA RUTINER gällande studiestöd på hemtenta!

Behov av studiestöd på hemtenta måste anmälas senast 7 dagar före tentan genom att skicka ifylld blankett (samma som för salstenta) till studiestod@psychology.su.se.

Studiestöd vid hemtentamen steg för steg

 

Studerar du på Psykologiska institutionen genom Karolinska institutet (Logopedprogrammet)?

Skicka ditt beslut om särskilt stöd från Karolinska institutet till studiestod@psychology.su.se, då får du ett e-post meddelade tillbaka med information om hur du får dina rekommenderade anpassningar på plats i praktiken, och möjlighet att ställa eventuella frågor du har.

En vanlig rekommenderad anpassning är att skriva salstentor avskilt, på dator och/eller med längre tid. Då behöver du kontakta studiestod@psychology.su.se senast två veckor före varje tentatillfälle. Vissa anpassningar, som till exempel förlängd tid på hemtenta, behöver du som student kontakta kursansvarig om.

Välkommen att höra av dig!

 

Mer information

Information till dig som är antecknare.

Är du student eller funderar på att börja studera och har en funktionsnedsättning, läs om de möjligheter till stöd som finns på www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning.

På samma sida kan du läsa om studenters lika rättigheter och skyldigheter vid Stockholms universitet.