Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
E-post: expeditionen@psychology.su.se
Telefon: Studentexpeditionens gemensamma telefonnummer har upphört. Kontakta i stället någon av oss som jobbar på expeditionen direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på våra profilsidor (klicka på våra namn nedan).

Postadress:
Studentexpeditionen
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Ordinarie besökstid

Studentexpeditionens besökstider är från och med den 19 augusti 2019:
Måndag kl. 09:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 09:45 - 11:00

 

Huvudansvar för psykologprogrammet

Erika Södersten

Huvudansvar för psykoterapeututbildningen och Specialistkursen Klinisk neuropsykologi

Wenche Gros

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Theres Arnosdotter

Huvudansvar för avancerad nivå samt forskarnivå

Jannica Vestergård

Huvudansvar för tentamen, logopedprogrammets kurser

Linnea Hjelmtorp Andersson

 

Blanketter (eller ärenden som kräver blanketter)

 

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.