Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
E-post: expeditionen@psychology.su.se
Telefon: Studentexpeditionens gemensamma telefonnummer har upphört. Kontakta i stället någon av oss som jobbar på expeditionen direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på våra profilsidor (klicka på våra namn nedan).

Postadress:
Studentexpeditionen
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Ordinarie besökstid (se undantag nedan)

Måndag kl. 09:45 - 11:00
Fredag kl. 09:45 - 11:00

Undantag

2020-11-23: Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

 

Huvudansvar för psykologprogrammet

Erika Södersten

Huvudansvar för psykoterapeututbildningen och Specialistkursen Klinisk neuropsykologi

Wenche Gros

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Theres Arnosdotter

Huvudansvar för avancerad nivå samt forskarnivå

Jannica Vestergård

Huvudansvar för tentamen, logopedprogrammets kurser

Linnea Hjelmtorp Andersson

 

Blanketter (eller ärenden som kräver blanketter)

Omprövning och rättelse av betyg steg för steg

 

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.