Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
Telefon: 08-16 3832
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Postadress:
Studentexpeditionen
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag kl. 9.45 - 11.00

Ordinarie telefontid under terminstid

måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 11.00 - 12.00

Undantag från ovanstående tider

Besökstid och telefontid är inställda måndag 18 mars 2019.

 

Huvudansvar för psykologprogrammet

Erika Södersten

Huvudansvar för psykoterapeututbildningen

Julia Korkiakoski

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson

Huvudansvar för tentamen, logopedprogrammets kurser, samt Rättspsykologi I och II

Lena Holmlund

 

Blanketter

 

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.