Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
E-post: expeditionen@psychology.su.se
Telefon: Studentexpeditionens gemensamma telefonnummer har upphört. Kontakta i stället någon av oss som jobbar på expeditionen direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på våra profilsidor (klicka på våra namn nedan).

Postadress:
Studentexpeditionen
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Ordinarie besökstid (dvs ej i corona-tider, se nedan)

Måndag kl. 09:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 09:45 - 11:00

Undantag i corona-tider

Se information angående stängda ytterdörrar från och med den 18 mars!

OBS! Från och med torsdag 26 mars har inte studentexpeditionen öppet enligt ordinarie besökstid med drop-in. Istället erbjuder vi studenter att boka enskilda möten med oss vid behov mellan 09.30-14.30. Bokningar görs företrädesvis via e-post expeditionen@psychology.su.se, men även via telefon (08-16 3800, 08-16 3836, 08-16 3850 eller 076-695 17 81).

 

Huvudansvar för psykologprogrammet

Erika Södersten

Huvudansvar för psykoterapeututbildningen och Specialistkursen Klinisk neuropsykologi

Wenche Gros

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Theres Arnosdotter

Huvudansvar för avancerad nivå samt forskarnivå

Jannica Vestergård

Huvudansvar för tentamen, logopedprogrammets kurser

Linnea Hjelmtorp Andersson

 

Blanketter (eller ärenden som kräver blanketter)

Omprövning och rättelse av betyg steg för steg

 

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.