Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
Telefon: 08-16 3832
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag 9.45 - 11.00

Ordinarie telefontid under terminstid

måndag - torsdag 9.00 - 10.00*

Undantag från ovanstående

Observera att expeditionen från och med den 21 november har förkortad besökstid, 9.45-11.00, på grund av personalbrist.

*Tisdag, onsdag och torsdag i vecka 3, dvs 16-18 januari är telefontiderna tyvärr inställda, på grund av hög belastning och krånglande it-system.

 

Wenche Gros (tjl), Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö
Wenche Gros, Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö (tjl)

 

Huvudansvar för psykologprogrammet och psykoterapeututbildningen

Kerstin Halldin

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros
Lena Holmlund

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.