Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
Telefon: 08-16 3832
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag 9.45 - 11.00

Ordinarie telefontid under terminstid

måndag - torsdag 9.00 - 10.00

Undantag från ovanstående tider

Studentexpeditionen har sommarstängt från och med den 16 juni och öppnar igen den 22 augusti.

 

Huvudansvar för psykologprogrammet och psykoterapeututbildningen

Erika Södersten

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson

Huvudansvar för tentamen, logopedprogrammets kurser, samt Rättspsykologi I och II

Lena Holmlund

 

Blanketter

 

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.