Kårexpeditionen samt studentkårens kansli ligger i Studenthuset (Universitetsvägen 2 A).

www.sus.su.se hittar du massor av information om studentkåren och dess verksamhet.

Om du är missnöjd med något på universitetet eller har blivit orättvist behandlad kan studentkåren ge dig råd och stöd.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student.

Du kan också besöka pubar, konserter, temadagar och festivaler eller varför inte vara med och arrangera dem?

Genom kårföreningar, ämnesråd och arbetsgrupper kan du själv engagera dig och påverka din utbildning. Dessutom kan du låna pengar via studentkåren och köpa din kurslitteratur billigt i studentkårens butik.

Varje vår röstar du i kårvalet för att välja dem som ska styra över studentkåren nästa läsår, men du kan också kontakta kåren direkt och berätta vad du tycker att studentkåren ska jobba med.