Information om webbregistrering

Registrering kan göras via webbtjänsten Ladok för studenter (Mina studier). För att logga in i Ladok måste du först ha aktiverat ditt universitetkonto, se www.su.se/aktivera

Under Antagningar och webbregistrering i Ladok för studenter ser du de aktuella antagningarna. Om det är möjligt att webbregistrera sig på en kurs visas den under rubriken 'Kurser för webbregistrering'.

  • Bocka för den eller de kurser du vill webbregistrera dig på.
  • Klicka på knappen 'Registrera mig på valda kurser'.
  • En bekräftelse att du har registrerat dig visas.

Din nya registrering visas nu om du klickar på Registreringsintyg i menyn eller följer länken Se alla dina registreringar.

Webbregistreringen är normalt endast öppen före terminsstarten. Det är viktigt att du webbregistrerar dig i tid så att du inte förlorar din plats.

OBS! Studenter som ej uppfyller förkunskapskraven kan inte registrera sig via webben. Du som har anvisats till webbregistrering men av någon anledning inte kan webbregistrera dig kontaktar Studentexpeditionen via e-post. Ange då fullständigt namn och vilken utbildning du önskar registrera dig på.

Registrering på Studentexpeditionen

Om du ska läsa en kurs med särskilda förkunskapskrav krävs i regel att du registrerar dig på Studentexpeditionen, Frescati Hagväg 8, plan 2. Du ska vid registrering medföra ID-kort eller motsvarande.

Anstånd vid antagning till utbildning

Om du har starka skäl för att begära anstånd med studiestart när du antagits till utbildning så ansöker du om det hos Studentavdelningen.

Läs mer om vad som gäller att skjuta upp studiestarten. (En bit ner på sidan.)