Psykologprogrammet 2015  - PSPRO

Höstterminen 2015 startar en ny utbildningsplan för Psykologprogrammet. Den nya planen innebär mindre förändringar i utbildningens innehåll, men lite större i den administrativa formen. Framför allt är det att det är betydligt fler kurser med självständiga kursplaner. Således är de 300 högskolepoäng (hp) som utbildningen omfattar uppdelad på 30 kurser, där de flesta är på 7.5 hp. Kurserna har i de flesta fall generella rubriker och en siffra, för att visa på progressionen dem emellan. Kursen har dessutom ibland en undertitel som beskriver tydligare vilken del av det övergripande ämnet som kursen fokuserar på.

Bakgrunden till den nya utbildningsplanen har varit att just få utbildningen tydligare i sin dokumentation och att undvika stora kurser som löper över flera terminer. Däremot är utbildningen till sitt innehåll lik tidigare utbildning.

Utbildningsplanen införs prospektivt över en period om 10 terminer. Den nya termin 10 startade således första gången VT 2020.

Utbildningsplan, Psykologprogrammet (senast ändrad 2020-05-12)

Programmets upplägg

Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Under programmets första år läses framför allt kurser som är grundläggande inom ämnet. År två innehåller kurser som dels syftar till att fortsatt ge grundläggande kunskaper i forskningsmetoder och psykologins kärnområden, inklusive grupp, organisation och samhälle. Ett omfattande block om utredning och åtgärder avseende individen är huvudsakligen placerat till tredje läsårets första termin. Detta innefattar utredningsmetodik, juridik och fokus på professionella färdigheter. Detta läsår har även en praktikperiod som upptar större delen av dess andra termin. Det fjärde året har ett uttalat tillämpningsfokus, inom områdena psykoterapi och psykologisk behandling, samt arbete, organisation och grupp. Under det femte och sista året fortsätter delar av tillämpningsmomentet, men det innehåller även valbara fördjupningskurser samt självständigt arbete (examensarbete) och en förberedande metodkurs inför detta.

Genom hela det 5-åriga programmet löper professionstränande inslag av samtals- och intervjumetodik, etiska frågeställningar, professionell presentation och reflektion över synsätt och värderingar.

Beroende på undervisningsinnehåll och syfte, används varierande former av pedagogik och olika examinationsformer under utbildningen. Samläsning med andra utbildningar kan förekomma i vissa kurser. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men kurser kan även komma att ges på engelska.

Utbildningsprogrammet kan avslutas med en kandidatexamen efter sex terminer, i detta fall måste dock ett examensarbete om 15 hp ingå. Detta ges ej inom programmet utan som fristående kurs.

Kurser

För närmare information om de ingående kurserna, se Utbildningskatalogen.

Termin 1

Kurs 1: Psykologi som vetenskap och profession, 7.5 hp
Kurs 2: Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7.5 hp
Kurs 3: Socialpsykologi, 7.5 hp
Kurs 4: Utvecklingspsykologi 1, 7.5 hp

Termin 2

Kurs 5: Utvecklingspsykologi 2, 7.5 hp
Kurs 6: Utvecklingspsykologi 3, 7.5 hp
Kurs 7: Utvecklingspsykologi 4, 7.5 hp
Kurs 8: Neurovetenskap, kognition och lärande 2, 7.5 hp

Termin 3

Kurs 9: Forskningsmetod och statistik 1, 7.5 hp
Kurs 10: Neurovetenskap, kognition och lärande 3, 7.5 hp
Kurs 11: Neurovetenskap, kognition och lärande 4, 7.5 hp
Kurs 12: Personlighetspsykologi, 7.5 hp

Termin 4

Kurs 13: Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp
Kurs 14: Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Kurs 15: Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp
Kurs 16: Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp

Termin 5

Kurs 17: Utredning och åtgärder avseende individen 2, 7.5 hp
Kurs 18: Utredning och åtgärder avseende individen 3, 7.5 hp
Kurs 19: Utredning och åtgärder avseende individen 4, 7.5 hp
Kurs 20: Utredning och åtgärder avseende individen 5, 7.5 hp

Termin 6

Kurs 21: Psykoterapi och psykologisk behandling 1, 7.5 hp
Kurs 22: Praktik, 22.5 hp

Termin 7

Kurs 23: Psykoterapi och psykologisk behandling 2, 15 hp
Kurs 24: Arbete, organisation och grupp 1, 15 hp

Termin 8

Kurs 25: Psykoterapi och psykologisk behandling 3, 15 hp
Kurs 26: Arbete, organisation och grupp 2, 15 hp

Termin 9

Kurs 27: Psykoterapi och psykologisk behandling 4, 10.5 hp
Kurs 28: Forskningsmetod och statistik 2, 4.5 hp
Kurs 31-39: Valbar fördjupning, 15 hp (1)

Termin 10

Kurs 30: Självständigt arbete, 30 hp (2)

 

(1) Valbar fördjupning läses normalt som 2 x 7.5 hp med en kurs på T9 och en på T10. Även kurser från andra institutioner och lärosäten kan tillgodoräknas inom denna kurs.

  • PSPR31: Psykologisk behandling vuxna (KBT), 7,5 hp
  • PSPR32: Psykologisk behandling vuxna (PDT), 7,5 hp
  • PSPR33: Psykologisk utredning och behandling barn, 7,5 hp
  • PSPR34: Arbets- och organisationspsykolog, 7,5 hp
  • PSPR35: Fördjupning i vetenskapliga metoder inom psykologi, 7,5 hp
  • PSPR36: Neuropsykologiska metoder, 7,5 hp
  • PSPR37: Psykologiska interventioner, 7,5 hp
  • PSPR38: Psykologiska spörsmål i samhället, 7,5 hp
  • PSPR39: Fördjupning i psykologiska behandlingsmetoder vuxna, 7,5 hp

(2) Självständigt arbete påbörjas med 7,5 hp under termin 9.