Utbildningen definieras därefter på varje ort - vad gäller poängfördelning, målpreciseringar och andra allmänna föreskrifter - i en utbildningsplan fastställd av institutionsstyrelsen. Höstterminen 2007 startade utbildningen med en ny utbildningsplan reviderad och anpassad enligt den så kallade Bolognaprocessen. Det innebär bland annat att poängberäkning och betygsättning bygger på europeisk standard med 30 högskolepoäng (hp) per termin och sjugradiga betyg (se även under "Betyg").

Enligt utbildningsplanen (se nedan) är psykologprogrammet i Stockholm uppdelat på följande kurser om sammanlagt 300 hp:

 1. Kurs 1: Introduktion och vetenskaplig metodik (177 Kb)
 2. Kurs 2: Neuropsykologi och kognition (175 Kb)
 3. Kurs 3: Utvecklingspsykologi och genusvetenskap (175 Kb)
 4. Kurs 4: Personlighetspsykologi och psykopatologi (175 Kb)
 5. Kurs 5: Grupp, organisation och samhälle (176 Kb)
 6. Kurs 6: Utredning och åtgärder avseende individen (177 Kb)
 7. Kurs 7: Psykologpraktik (176 Kb)
 8. Kurs 8: Organisationsinriktat psykologarbete (176 Kb)
 9. Kurs 9: Psykoterapi (VT 2012) (178 Kb)
 10. Kurs 10: Individuell fördjupning (174 Kb)
 11. Kurs 11: Konsultationsmetodik (174 Kb)
 12. Kurs 12: Forskningsmetodik och examensarbete (175 Kb)

Varje kurs definieras av en kursplan, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen, som anger innehållet mer i detalj. Kurserna är klassificerade så att kurs 1 till 7 (de tre första årens studier) ligger på grundnivå medan kurs 8 till 12 ligger på avancerad nivå. Psykologutbildningen leder fram till en masterexamen.

Kurserna är uppdelade på mindre avsnitt, s k delkurser, som examineras och betygsätts var för sig, och som dessutom kan vara utspridda över flera terminer. Arbetet (scheman, litteratur, examinationsformer, närvarokrav m m) styrs av anvisningar till varje sådan delkurs.

Kursernas fördelning terminsvis, HT 2007 (56 Kb) .

Utbildningsplan för Psykologprogrammet, VT 2014. (176 Kb)