Prefekt för Psykologiska institutionen är professor Håkan Fischer.

Vi har också en ställföreträdande prefekt, professor Torun Lindholm.

Sedan 2019 har vi även en biträdande prefekt, docent Fredrik Jönsson.

Du kan kontakta prefekt om du har synpunkter på verksamheten, i vissa överklagandesammanhang med mera.