Prefekt för Psykologiska institutionen är professor Håkan Fischer.

Vi har också en ställföreträdande prefekt: professor Torun Lindholm.

Du kan kontakta prefekt eller ställföreträdande prefekt om du har synpunkter på verksamheten, i vissa överklagandesammanhang med mera.