Vad som ingår i examinationen av en delkurs framgår av anvisningarna, som du hittar på kursens hemsida. Examinationen består ofta av en skriftlig tentamen och ytterligare något eller några kurskrav. Dessa kan bestå i allt från att skriva (och kanske opponera på) en laborationsrapport till närvarokrav på obligatorisk undervisning.

Vilka krav som ställs för att få ett visst betyg ska framgå i särskilda betygskriterier.