Jämställdhet. © Stephen Stacey
 
 

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan

3§ En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuella läggning eller funktionshinder.

- - - - - - -

Känner du dig diskriminerad, kränkt eller trakasserad och/eller vill du prata med någon om dessa frågor kan du vända dig till:

Jämställdhetsombud (vakant)
telefon: 08-16 2000 (vxl)

Se även sidorna om jämställdhetsarbete vid institutionen under fliken Om oss.

Studera med funktionsnedsättning

Är du student eller funderar på att börja studera och har en funktionsnedsättning, läs mer på Studera med funktionsnedsättning.