Innehåll

Datorsalar

Sedan 1980-talet har institutionen hållit med datorsal för studenterna. För att få tillgång till våra nuvarande datorsalar, U12 och U13, på Frescati Hagväg 8, plan 1, krävs att du är registrerad på en kurs hos oss, att du har en inpasseringskod till salarna samt ett universitetskonto för att kunna logga in på datorerna. För utskrift krävs dessutom ett Universitetskort.

  1. Inpasseringskod får du på studentexpeditionen i samband med registrering (eller senare). Koden gäller max en termin i taget. Sprid den inte till obehöriga, tack!
  2. Universitetskonto aktiverar du via webben på www.su.se/aktivera
  3. Universitetskort kan du beställa samtidigt som du aktiverar universitetskontot. Den kombinerade kopiatorn/skrivaren, Printomat, finns på plan 1, utanför datorsalarna.

Du kan även skriva ut från din egen bärbara dator, och du kan skanna dokument och maila dem till din studentepostadress utan kostnad. Läs mer under Utskrifter längre ner på sidan.

IT-avdelningen, som är systemansvariga för salarna, erbjuder inte någon egen lagringslösning för de dokument du arbetar med i datorsalarna. I stället uppmanas du att använda en egen lagringslösning, såsom till exempel ett USB-minne eller någon webbaserad molntjänst (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive som ingår i Microsofts Office 365, Apples iCloud eller liknande). Har du bara ett fåtal mindre dokument kan du kanske maila dem till dig själv. Du sparar alltså först ditt dokument lokalt på den dator du arbetar på och sedan lägger du upp det "i molnet" och sedan tar du bort det från den lokala datorn.

Läs mer om datorsalar och skrivare på Stockholms universitet.

Egen dator

Utvecklingen går mot att fler och fler äger och har med sig en egen dator i undervisningen. Viss undervisning sker idag med datorstöd samtidigt som tillgången till datorsalar krymper. Institutionen har ett antal lånedatorer för dessa datorstödda undervisningstillfällen, men de räcker inte till en hel undervisningsgrupp, så om du har möjlighet rekommenderar vi att du tar med en egen dator vid dessa tillfällen.

Se även information om datorsalar, litteratursökning, program, trådlöst nätverk med mera på denna sida, om du vill få din egen dator att fungera så bra som möjligt för dina studier vid Psykologiska institutionen.

E-post

Med ditt Universitetskonto får du en studentepostadress, men den fungerar bara som ett alias till en adress som du kontrollerar/ändrar på kontohantering.su.se.

E-post som skickas från bland annat e-postlistor i Mondo (under avveckling) går automatiskt till studentadressen, men omdirigeras alltså till din egen e-postadress enligt ovan. Om du aldrig loggat in på Mondo tidigare, så gör det åtminstone en gång i början av terminen, så ökar chanserna att denna mailhantering fungerar!

Kursspecifik e-post skickas normalt från Fastreg, därför är det viktigt att du även i Fastreg anger en fungerande e-postadress, som kan men inte behöver vara den som du hänvisar din studentadress till. Det kan förstås även vara din studentadress om du omdirigerat den enligt ovan!

Programikoner från Office 365
Programikoner från Office 365

Se gärna över möjligheten att hantera e-post, kalender och kontakter med hjälp av Microsoft Office 365. Du får t ex upp till 50 GB utrymme för din e-post och bilagor! Läs mer under Program nedan.

Fastreg

Din första kontakt med Fastreg är den kurssajt som varje delkurs har. Länkar till (del-)kurssajterna finns på utbildningssidorna på www.psychology.su.se/utbildning. Du hittar en lista över alla våra kurser på fastreg.psychology.su.se –> fliken Kurser. Inloggningssidan kommer du snabbast till genom att klicka på länken Fastreg (inloggning) under rubriken Studentwebb på institutionens startsida.

På kurssajten hittar du t ex kursbeskrivning med anvisningar i pdf-format, schema, litteratur, kontaktuppgifter till kursansvariga och övriga lärare samt vid behov ett extra menyalternativ med aktuellt.

Lärare kan ladda upp kursmaterial till Fastreg och göra riktade e-postutskick till alla eller en mindre grupp studenter. Det finns ingen notifieringsfunktion som skickar mail när nytt kursmaterial har lagts upp, så studenter rekommenderas att regelbundet logga in i Fastreg för att se vad som är på gång.

Institutionens uttalade policy är att inte kopiera upp handouts.

I stället får du själv ombesörja ev utskrift av dokument som lagts upp under Kursmaterial (kräver inloggning). Även exempelfiler i SPSS, exempeltentor, hemtentor, utvärderingar med mera läggs upp här. Företrädesvis använder vi pdf, men originalformat kan också förekomma.

Logga in i Fastreg

För att komma åt kursmaterialet måste du logga in och för att kunna göra det måste du vara registrerad i Fastreg. Första gången du loggar in använder du ditt personnummer och de fyra sista siffrorna som PIN-kod. Den måste du då direkt ändra till något som du själv väljer. Du ombeds då även kontrollera att dina adressuppgifter stämmer, inklusive e-postadressen.

Som inloggad i systemet kan du även se en grafisk översikt av ditt schema vecka för vecka, se resultat på tentor, göra adressändringar, etc.

Anmälan till samtliga salsskrivningar, såväl ordinarie som omtentamen, ska ske i Fastreg, senast fem arbetsdagar före tentamen.

I Fastreg finns även Forum som lärare kan skapa, t ex för plagiatkontroll av inlämningsuppgifter via Urkund. Logga in i Fastreg för att se dina aktiva forum på olika kurser.

Uppdaterat schema direkt i kalenderprogrammet

Du kan även automatiskt få ditt schema till ett kalenderprogram på din dator/mobil, med uppdatering varje natt, en funktion som erbjuds utan garantier, men som i regel fungerar bra. Gör så här:

Om du har en iPhone: Öppna Inställningar –> E-post, kontakter, kalendrar och klicka på Lägg till konto... –> Annat. Klicka på Lägg till prenumererad kalender och skriv in den iCal-adress som du hittar på din personliga schemasida inne i Fastreg, se bild (medvetet suddig).

 

OBS! Om det inte visas något schema på denna sida så kommer det inte att synas i mobilen heller. Anledningen kan vara att registrering saknas eller blivit fel, eller att schemat ännu inte är klart för den/de kurser du ska läsa, eller kanske att du är omregistrerad på kursen.

Klicka på knappen Nästa och ge ett namn åt kalendern. Klicka på Nästa igen så är det klart. Använd appen Kalender för att se om det fungerar. (Gick det inte bra? Gå in i Inställningar igen i så fall och radera kontot. Försök igen lite senare.)

Om du har en Android-telefon så kopplar du Google calendar-länken på samma sida till det google-konto som hör till telefonen: Logga in på https://www.google.com/calendar/ Klicka på nedåtpilen vid Andra kalendrar till vänster på sidan. Välj Lägg till webbadress. Skriv eller kopiera in länk-adressen från Fastreg. Klicka på Lägg till kalender. Kalendern bör då automatiskt synkroniseras med din mobil. Om inte kan du prova att välja Synkronisera med mobil enhet i verktygsmenyn (kugghjulet) uppe till höger på sidan. I samma meny hittar du även Hjälp, om det skulle behövas. (Med reservation för att Googles webbsida kan ha ändrat utseende...)

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet innebär bland annat att information alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet), att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet) och att endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet). Stockholms universitets webbsidor går bland annat av denna anledning numera över det krypterade protokollet https, så att du ska veta att den information som du ser i webbläsaren är den som skickades från våra servrar.

Läs 10 informationssäkerhetstips för dig som student.

Kontohantering

På sidan Kontohantering på Mitt universitet administrerar du ditt eget universitetskonto. Ett par viktiga exempel:

E-post: Med ditt universitetskonto får du en studentepostadress, men den fungerar bara som ett alias till en adress som du själv anger och som mailen omdirigeras till. Se menyalternativet "E-postlåda". Glöm inte att spara dina ändringar.

E-post som skickas från bland annat e-postlistor i Mondo (under avveckling) går automatiskt till studentadressen, men omdirigeras alltså till din egen e-postadress enligt ovan. Om du aldrig loggat in på Mondo tidigare, så gör det åtminstone en gång i början av terminen, så ökar chanserna att denna mailhantering fungerar!

Trådlöst nätverk: Ställ in Eduroam på din dator/smartphone så får du automatisk internetåtkomst via wifi när du kommer till universitetet, men även på andra universitet/högskolor, järnvägsstationer, flygplatser mm. Information om eduroam hittar du under Anslut till eduroam på Mitt universitet och inloggningsuppgifter hittar du under Kontohantering (klicka på eduroam - Visa lösenord).

Kontohantering

Litteratursökning

Sökrutan på sub.su.se
Sökrutan på sub.su.se

I pdf-dokumentet Litteratursökning i PsycINFO och PubMed kan du läsa om hur du får tillgång till vetenskapliga artiklar med mera via Stockholms universitetsbibliotek.

Stockholms universitetsbibliotek, SUB.

Litteratursökning i PsycINFO och PubMed (462 Kb)  (Senast uppdaterat 2014, så varning för att alla detaljer kanske inte stämmer längre.)

Mina studier

Mina studier kommer du åt via Mitt universitet och ger dig tillgång till information om dig själv i LADOK. Du kan skriva ut verifierbara intyg, ändra en tillfällig adress, ansöka om examen med mera. Du kan till och med registrera dig på vissa kurser genom Mina studier (webbregistrering).

Mina studier

Mitt universitet

Mitt universitet är en samlingssida eller portal med länkar till ett stort antal tjänster, support- och informationssidor för dig som studerar vid Stockholms universitet. Här hittar du till exempel Kontohantering, Mondo, Mina studier och en tjänst där du kan köpa utskrifter till skrivare/kopiatorer (Printomat). Här hittar du även information om hur du ansluter till trådlöst nätverk via Eduroam, om programvaror som du kan få tillgång till, länk till universitetsbibliotekets tjänster och mycket annat.

Mitt universitet - mitt.su.se

Mondo

Mondo, mondo.su.se, är under avveckling. Vårterminen 2018 kommer det att användas av Psykologprogrammets termin 5 samt för en e-postlista/sajt med information om experimentella erfarenheter som du själv kan anmäla dig till. Preliminärt kommer Psykologiska institutionen att använda universitetets nya lärplattform Athena från och med höstterminen 2018. Mer information om detta kommer senare.

Observera att din studentadress måste vara omdirigerad till en egen aktiv e-postadress för att sajtens e-postlista ska fungera, se Kontohantering! Du måste någon gång även ha loggat in i Mondo för att detta ska fungera.

Program

SPSS logo
SPSS logo

Behöver du statistikprogrammet SPSS på din egen dator (förutom i datorsalarna)? En del SPSS-undervisning underlättas av att många studenter har en egen bärbar dator med programmet installerat, även om det också finns lånedatorer som läraren tillhandahåller vid behov. Programmet finns för nedladdning från universitetets hemsida – efter inloggning med ditt universitetskonto förstås.

Som student vid Stockholms universitet har du tillgång till Office 365 helt kostnadsfritt. Logga in och få tillgång till e-post, obegränsad fillagring i molnet samt hela Microsoft Office-paketet via webben eller lokalt på din dator.

Läs mer om dessa och andra program på www.su.se/student/programvara

Trådlöst nätverk (Eduroam)

Om du öppnar en webbsida på din dator eller smarta mobil inom universitetsområdet så kommer du automatiskt till en inloggningssida där du väljer att logga in som student eller anställd, med ditt universitetskonto. Denna inloggning blir du ganska snabbt utloggad ifrån, så du kan behöva logga in flera gånger per dag.

Enklare är att en gång för alla ställa in Eduroam på din dator/smartphone för då får du automatisk internetåtkomst via wifi direkt när du kommer till universitetet (och många andra lärosäten i hela världen, tågstationer, flygplatser etc). Information hittar du på Mitt universitet under Anslut till eduroam och inloggningsuppgifter hittar du under Kontohantering (klicka på Eduroam - Visa lösenord).

Läs mer om trådlöst internet via Eduroam.

Universitetskonto och Universitetskort

Du som studerar vid Stockholms universitet har ett så kallat Universitetskonto, till vilket en mängd olika tjänster är kopplade. Du kan logga in på datorer i våra och i centrala datorsalar i Frescati, komma åt litteraturdatabaser, använda trådlöst internet på campus, logga in på kursens Mondo-sajt osv. Och det är gratis. Men du måste aktivera det innan du kan börja använda det.

Du aktiverar Universitetskontot på www.su.se/aktivera. Du behöver då dina användaruppgifter till antagning.se för att ”legitimera” dig. När du aktiverar universitetskontot godkänner du även de allmänna föreskrifter för dator- och nätanvändning som gäller för Stockholms universitet.

Var rädd om dina användaruppgifter! Visa dem inte för någon. Ändra lösenord om du tror att någon har fått tag på det. Om du tappat bort uppgifterna kan du få ut dem på nytt via webben. Du kan byta lösenord i samband med inloggning till Mitt universitet.

Passa på att beställa Universitetskortet som används för utskrifter i våra och i universitetets centrala datorsalar (Printomat, se nedan) och för användning av universitetsbibliotekets e-resurser.

Frågor om kontot besvaras i Serviceportalen
 alternativt på telefon 08-16 1999.

Läs mer om Universitetskonto och Universitetskort.

Utskrifter (Printomat)

Utskrifter sker på skrivaren/kopiatorn/scannern i Frescati Hagväg 8, plan 1, utanför datorsalarna. Vi använder den centrala utskriftsfunktionen Printomat. För att använda den måste du ha ett Universitetskort. Universitetskort kan du beställa samtidigt som du aktiverar universitetskontotwww.su.se/aktivera.

Du köper utskrifter på Mitt universitet. Du behöver då någon form av betalkort. Se prislista vid skrivaren. Du kan även skriva ut från din egen bärbara dator, och du kan skanna dokument och maila dem till din studentepostadress.

Länkar till några hjälptexter om Printomat i Serviceportalen

Läs mer om Printomat.

Support

Hör av dig till Datorenheten om du kör fast. Vi sitter mittemot hissen på plan 1, bredvid datorsalarna. Ring på och vänta på ”klicket”. Vi sitter en halvtrappa upp till höger.

Om du får problem med ditt universitetskonto eller andra SU-gemensamma IT-funktioner kontaktar du istället centrala Helpdesk på telefon 08-16 1999. I Serviceportalen kan du också ställa och hitta svar på dina frågor.

 

Henrik Dunér
Webbredaktör
hdr@psychology.su.se, 08-16 3878