Den kanske viktigaste delen av en kurs är i stället kurslitteraturen. Vid skriftliga tentamina (prov) är det kurslitteraturen som examineras, och endast i undantagsfall innehållet på obligatoriska föreläsningar (lektioner).

Föreläsningar och seminarier (undervisning i lite mindre grupper) är i stället verktyg som står till ditt förfogande för att lättare kunna tillgodogöra dig innehållet i kurslitteraturen och för att vidga vyerna mot en mer tillämpad kunskap.

Flera delkurser erbjuder även laborationer av olika slag för att konkretisera det teoretiska innehållet.

Ett annat "verktyg" är dina kurskamrater, som du med fördel bör diskutera kursinnehållet med. Kanske med hjälp av en Facebook-grupp eller liknande?

Webben i stort är ett verktyg som du säkert får god användning för.

Följ länkarna i menyn till vänster för ytterligare information om hur studierna kan gå till vid Psykologiska institutionen.