Ur studentperspektiv blir den första kontakten med Fastreg de kurshemsidor som varje delkurs har. Där hittar du t ex kursanvisningar, schema, litteraturlista, kontaktuppgifter till kursansvarig och övriga lärare.

Lärare kan vidare ladda upp kursmaterial i Fastreg och göra riktade epost-utskick till hela gruppen eller till delar av den. Observera att du inte kan svara direkt på sådana utskick utan själv måste adressera läraren.

Andra möjligheter i systemet är att anmäla sig till tentor/salsskrivningar, göra adressändringar etc.

* Du kan även se äldre studieresultat direkt i Fastreg, men från och med vårterminen 2018 lägger expeditionen in alla studieresultat direkt i LADOK, utan att passera Fastreg. Det innebär att du nu hittar dina studieresultat direkt i LADOK, via den tjänst som kallas för Mina studier. Välj Stockholms universitet och logga sedan in med ditt universitetskonto.

Ovanstående fastreg-funktioner ligger förstås bakom en inloggning till Fastreg.

För att kunna logga in måste du först vara registrerad i Fastreg på en kurs/utbildning. Första gången du loggar in använder du ditt personnummer (10 siffror) och de fyra sista siffrorna som PIN-kod. Den måste du då direkt ändra till något som du själv väljer. Du ombeds då även kontrollera att dina adressuppgifter stämmer, inklusive epost-adressen.

Länkar till kurshemsidorna finns på de vanliga utbildningssidorna. Du hittar en lista över alla dessa kurser på fastreg.psychology.su.se