Mail som skickas genom Fastreg

Information som är direkt kopplad till uppgifter i undervisningen, och som du behöver för att klara en (del)kurs, skickas numera alltid genom Fastreg. Det enda du behöver göra för att detta ska fungera är att kontrollera så att du har en aktiv e-postadress angiven i Fastreg.

Logga in i Fastreg och klicka på Adressändring i menyn. Kontrollera att du har en korrekt och aktiv e-postadress angiven här.

Särskilt om du är omregistrerad...

Studentgruppen söks ut efter registrering på varje (del)kurs i Fastreg. För läraren är det inte alltid helt självklart vilka val som ska vara ikryssade för att rätt studenter ska komma med i ett utskick. Oftast, eller snarare alltid, gäller detta omregistrerade personer. Fastreg utgår oftast ifrån att omregistrerade endast ska göra en tenta dvs utan att följa undervisningen. Hos oss är detta dock relativt vanligt, och det kan vara lätt hänt för en lärare att glömma lägga till gruppen omregistrerade på en kurs. Kontakta läraren om du misstänker att detta händer dig!

Mail som skickas genom Mondo

Alla större kurser/utbildningsterminer har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (oftast gäller det erbjudanden om Experimentella erfarenheter (EE-tid), men kan ibland även handla om öppna föreläsningar, jobberbjudanden, studiesociala meddelanden etc.).

E-postlistan använder den studentepostadress som följer med ditt universitetskonto. Studentadressen fungerar dock bara som ett alias och skickar mailen vidare till en annan, "extern" eller "privat", e-postadress. Denna adress finns i nästan alla fall redan inlagd i systemet, hämtad från LADOK/antagning.nu, men om något krånglar bör du kontrollera att det är rätt adress som står här. Det gör du på kontohantering.su.se - vid E-postlåda i menyn. Logga in med ditt universitetskonto.

För att mondo-listan ska fungera måste du dessutom ha loggat in på Mondo minst en gång! Om du tror att du redan missat några mail kan du där leta upp din kursflik och verktyget E-postarkiv, där alla mail från listan sparas. Passa på när du redan är inloggad på Kontohantering, eller logga in separat med ditt universitetskonto.

Manuella "listor"

Manuella e-postlistor som lärare själva upprättar för olika undervisningsavsnitt, t ex ett grupparbete, är inget som institutionen rekommenderar eller supportar. Om något blir fel i sådana mailväxlingar, kontakta den ansvarige läraren. Troligen har din adress blivit felaktigt inskriven i mailprogrammet om det inte kommer fram...