De olika kurserna har dessutom vissa allmänna förkunskapskrav som i sammanfattning innebär följande:

  • för tillträde till termin 2 krävs att man fullgjort alla obligatoriska inslag under termin 1, samt uppnått minst 75% av kurspoängen under termin 1.
  • för tillträde till termin 3 eller högre krävs att kurser och moment under terminerna före de två senaste är helt godkända, att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av de senaste två terminernas kurspoäng.
  • för kursen i intervjumetodik, termin 2 (och termin 6), krävs att den studerande själv varit intervjuperson vid två tillfällen.

För tillträde till kursen Psykologpraktik (P6-PRA) krävs att den studerande

  • fullgjort alla obligatoriska inslag under termin ett till och med fem, samt
  • uppnått godkända resultat på samtliga kurser och moment på termin ett till och med fem.

Utöver dessa förkunskapskrav kan det finnas ytterligare förkunskapskrav på vissa kurser, t ex inför psykoterapikursen och kursen i organisationspsykologi på termin 7. Se den kompletta kursplanen.

Om särskilda skäl föreligger, kan dispens från förkunskapskraven ges av studierektor.