Studentlabbet, Frescati Hagväg 14
Studentlabbet, Frescati Hagv 14

Genom att delta i experiment får du viss personlig erfarenhet av hur psykologiska data genereras. Du får också konkreta exempel på de mer eller mindre abstrakta framställningar av psykologiska experiment som kurslitteraturen ger och viss orientering i den forskning som bedrivs vid institutionen. Därigenom får du konkreta exempel på problemställningar, metoder och undersökningsupplägg inom psykologiämnet i stort.

 • För Psykologi I krävs att du har deltagit 4 timmar i olika experiment. För Psykologi II, Utvidgad psykologi II samt Psykologi III krävs 3 timmar per kurs. För Psykologprogrammet krävs deltagande motsvarande 11 timmar, fördelat på olika typer av undersökningar (t ex intervjumetodik, gruppförsök och testmetodik).
  Läs mer i  Information till studenter på Psykologprogrammet (63 Kb)
 • På anslagstavlan utanför David Magnussonsalen (U31/U32) på plan 3 finns listor uppsatta. Du anmäler dig till ett experiment genom att skriva ditt namn, din kurs och ditt telefonnummer på listan eller genom att kontakta experimentledaren enligt instruktion i annonsen.
 • Vi har en e-postlista enbart för erbjudanden om deltagande i olika experiment. Om du önskar få sådana meddelanden direkt i din Inbox så klickar du på följande s.k. auto-join-länk. Om du klickar på länken så får du logga in på Mondo med ditt universitetskonto och sedan är det klart! När du inte längre behöver mer EE-tid så kan du avanmäla dig ungefär lika enkelt (logga in i Mondo, klicka på Min arbetsyta->Medlemskap, klicka i boxen vid listans namn och sedan på knappen Gå ur).
  Gå med i e-postlistan Experimentella erfarenheter nu.
 • Det är mycket viktigt att du som deltagare kommer på den tid du anmält dig till. Anteckna därför tid och lokal, så att du vet när och var experimentet äger rum.
 • Blir du förhindrad att komma måste du meddela experimentledaren i så god tid som möjligt. Glöm därför inte att anteckna hens telefonnummer!
 • OBS! Var noga med att skriva upp dig på den närvarolista som experimentledaren tillhandahåller, så att hen kan skriva in den tid du får för ditt deltagande. Du får den tid experimentet tar, avrundat uppåt till närmaste halvtimme.
 • Experimentledaren lämnar efter genomfört experiment alla närvarolistor till studentexpeditionen som bokför din tid för Experimentella erfarenheter i LADOK. Om du gjort mer än det antal timmar som krävs för din kurs har du dessa timmar tillgodo om/när du läser nästa kurs.
 • Experimentella erfarenheter är ett kurskrav. Observera att betyg på hel kurs, vilket behövs för att ta med kursen i en examen, ej ges förrän genomfört deltagande har redovisats.
 • Om du har några frågor om experimentella erfarenheter kan du vända dig till studentexpeditionen, tel: 08-16 3832 eller e-post: expeditionen@psychology.su.se.

Information till experimentledare

För dig som själv ska vara experimentledare finns en pdf, Information till experimentledare (259 Kb) , med information om hur du går tillväga med det administrativa. Dokumentet uppdaterades senast den 7 mars 2018. OBS! I dokumentet finns även ansökningsblankett och den närvarolista som du ska använda för att skriva upp deltagarna i ditt experiment.

Not angående arvodering av experimentdeltagande

Studenter som deltar i vetenskapliga studier vid institutionen får arvoderas antingen med EE-timmar eller med annan ersättning. Om EE-timmar erbjuds får inte annan ersättning utgå för deltagande.