Studentlabbet, Frescati Hagväg 14
Studentlabbet, Frescati Hagv 14

Genom att delta i undersökningar får du viss personlig erfarenhet av hur psykologiska data genereras. Du får också konkreta exempel på de mer eller mindre abstrakta framställningar av psykologiska experiment som kurslitteraturen ger och viss orientering i den forskning som bedrivs vid institutionen. Därigenom får du konkreta exempel på problemställningar, metoder och undersökningsupplägg inom psykologiämnet i stort.

 • För Psykologi I krävs att du har deltagit 4 timmar i olika undersökningar. För Psykologi II, Utvidgad psykologi II samt Psykologi III krävs 3 timmar. För Psykologprogrammet krävs deltagande motsvarande 11 timmar, fördelat på olika typer av undersökningar (t ex intervjumetodik, gruppförsök och testmetodik).
  Läs mer i  Information till studenter på Psykologprogrammet (63 Kb)
 • På anslagstavlan utanför David Magnussonsalen (U31/U32) på plan 3 finns listor uppsatta. Du anmäler dig till en undersökning genom att skriva ditt namn, din kurs och ditt telefonnummer på listan eller genom att kontakta undersökningsledaren enligt instruktion i annonsen.
 • VT 2018 startar vi en e-postlista enbart för erbjudanden om deltagande i olika undersökningar (motsvarande de som tidigare skickats till terminslistor). Om du önskar få sådana meddelanden direkt i din Inbox så klickar du på följande s.k. auto-join-länk. Om du klickar på länken så får du logga in på Mondo med ditt universitetskonto och sedan är det klart. När du inte längre behöver mer EE-tid så kan du avanmäla dig ungefär lika enkelt (logga in i Mondo, klicka på Min arbetsyta->Medlemskap, klicka i boxen vid listans namn och sedan på knappen Gå ur). Gå med i e-postlistan Experimentella erfarenheter nu.
 • Det är mycket viktigt att du som deltagare kommer på den tid du anmält dig till. Anteckna därför tid och lokal, så att du vet när och var undersökningen äger rum.
 • Blir du förhindrad att komma måste du meddela undersökningsledaren i så god tid som möjligt. Glöm därför inte att anteckna hens telefonnummer!
 • OBS! Var noga med att skriva upp dig på den närvarolista som försöksledaren tillhandahåller, så att hen kan skriva in den tid du får för ditt deltagande. Du får den tid undersökningen tar, avrundat uppåt till närmaste halvtimme.
 • Försöksledaren lämnar efter genomförd undersökning alla närvarolistor till studentexpeditionen som bokför din tid för experimentella erfarenheter i Fastreg. Om du gjort mer än det antal timmar som krävs för din kurs har du dessa timmar tillgodo om/när du läser nästa kurs.
 • Experimentella erfarenheter är ett kurskrav. Observera att betyg på hel kurs, vilket behövs för att ta med kursen i en examen, ej ges förrän genomfört deltagande har redovisats.
 • Om du har några frågor om undersökningsdeltagande kan du vända dig till studentexpeditionen, tel: 08-16 3832 eller e-post: expeditionen@psychology.su.se.

Information till försöksledare

För dig som själv ska vara försöksledare finns en pdf, Information till försöksledare (772 Kb) , med information om hur du går tillväga med det administrativa. Dokumentet uppdaterades senast den 5 maj 2017. OBS! I dokumentet finns även ansökningsblankett och den närvarolista som du ska använda för att skriva upp deltagarna i din undersökning.

Not angående arvodering av undersökningsdeltagande

Studenter som deltar i vetenskapliga studier vid institutionen får arvoderas antingen med EE-timmar eller med annan ersättning. Om EE-timmar erbjuds får inte annan ersättning utgå för deltagande.