Centrala etiska principer för såväl forskning som psykologisk praktik är information, samtycke och konfidentialitet.

Institutionens styrelse har antagit vissa etiska riktlinjer för vad som ska gälla i dessa sammanhang.

Läs mer i PDF-dokumentet nedan.