På fristående kurs läser du 90 eller 120 högskolepoäng i psykologi (inklusive kursen Psykologi III eller motsvarande där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra ämnen till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen (fil kand eller FK). Det motsvarar tre års heltidsstudier. En fil kand-examen i psykologi ger dig behörighet att söka in på masterutbildning i psykologi (avancerad nivå). Med fil kand-examen i psykologi och valfri examen på avancerad nivå eller minst 60 högskolepoäng på denna nivå är du behörig att söka till forskarutbildning i psykologi (forskarnivå). 

Anpassa din utbildning efter eget intresse

Ute i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap inom vårdsektorn, utbildning, personaladministration med mera.

Du har stora möjligheter att välja vilken inriktning din utbildning ska få. Förutom valet av kurser, kan du ibland välja vilka delkurser du vill läsa på en kurs. Vår kurs Psykologi II (och Utvidgad psykologi II) består till exempel av ett smörgåsbord av 7,5-högskolepoängskurser som du kan välja ifrån. Dessutom kan du välja ämnet på din examensuppsats väldigt fritt.

Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på fem år (300 högskolepoäng) för blivande psykologer. Genomgången utbildning leder till en psykologexamen. För att bli legitimerad psykolog krävs därutöver ett års godkänd praktiktjänstgöring. Även på psykologprogrammet finns en hel del valmöjligheter så att du kan anpassa din utbildning efter eget intresse.

Måste jag söka till varje ny kurs/termin?

På fristående kurs måste du söka till varje ny kurs. På psykologprogrammet blir du antagen till hela programmet på en gång. För att få fortsätta på en högre termin krävs dock att du klarat en viss del av de föregående studierna.

Kontakta gärna vår studievägledare om du har fler frågor kring detta.