På fristående kurs läser du minst 90 i psykologi (inklusive kursen Psykologi III där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra valfria ämnen upp till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Detta gör dig behörig att ansöka om en filosofie kandidatexamen (fil. kand.) med psykologi som så kallat huvudområde.

Psykologi är också ett bra ämne att bredda din kandidatexamen med även om du läser mot ett annat huvudområde än just psykologi.

En fil kand-examen i psykologi ger dig behörighet att söka in på masterutbildning i psykologi (avancerad nivå). Med fil kand-examen i psykologi och valfri examen på avancerad nivå eller minst 60 högskolepoäng på denna nivå är du behörig att söka till forskarutbildning i psykologi (forskarnivå).

Anpassa din utbildning efter eget intresse

Ute i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap inom rekrytering, rehabilitering, vårdsektorn, organisationsutveckling, personaladministration med mera.

Du har stora möjligheter att välja vilken inriktning din utbildning ska få. Förutom valet av övriga kurser i din examen, kan du ibland välja vilka delkurser du vill läsa inom en kurs. Vår kurs Psykologi II består till exempel av ett smörgåsbord av 7,5-högskolepoängskurser som du kan välja ifrån. Och om du får mersmak kan du även välja att läsa kursen Utvidgad psykologi II som ger dig ytterligare möjlighet att plocka in 4 valfria delkurser till. Dessutom kan du välja ämnet på din examensuppsats i Psykologi III väldigt fritt.

Kan jag bygga ihop en psykologexamen?

Nej, man kan ej bygga ihop en psykologexamen via fristående kurser. Psykologprogrammet är en sammanhållen och reglerad yrkesutbildning på fem år (300 högskolepoäng) för blivande psykologer. Enbart genomgången utbildning från Psykologprogrammet leder till en psykologexamen. För att bli legitimerad psykolog krävs därutöver ett års godkänd praktiktjänstgöring (så kallad PTP).

Måste jag söka till varje ny kurs/termin?

På fristående kurs måste du söka till varje ny kurs.

Kontakta gärna vår studievägledare om du har fler frågor kring detta.