Sista ansökningsdag till höstterminen är normalt den 15 april och till vårterminen den 15 oktober. Beroende på helgdagar kan man vissa terminer få ytterligare någon dag på sig. Om du är sent ute så kontrollera på antagning.se för säkerhets skull.

Uppskov vid antagning till utbildning: Om du har starka skäl för att begära uppskov med studiestart när du antagits till utbildning så ansöker du om det hos Studentavdelningen, Sektionen för antagning och studieinformation, Stockholms universitet.

Mer information för dig som vill studera hittar du på universitetets centrala webbsidor.