Tid och plats för dina aktuella tentor hittar du på Ladok för studenter.

Kalenderblad, tenta

Det är av yttersta vikt att du i god tid går in på Ladok för studenter och anmäler dig till de tentor du vill skriva, eftersom det inte finns någon möjlighet att få genomföra tentan oanmäld. Det går alltså inte att anmäla sig direkt till tentavakterna på plats i samband med tentan, oavsett om salen är fullsatt eller ej – vakterna kommer då att meddela dig att du inte får skriva tentan.

Vid tentor där flera salar används samtidigt kommer ett meddelande om vilken sal du ska sitta i att gå ut (via Athena) några dagar innan tentan äger rum.

Vid eventuella problem kontaktar du Studentexpeditionen.


Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet